Hoppa till innehåll
Hem » Polisen och Malmö stad i nytt samarbete för drogfri skola

Polisen och Malmö stad i nytt samarbete för drogfri skola

Drogfri skola, ett pilotprojekt där Malmö stads skolor i brottsförebyggande syfte genomsöks av narkotikahundar.

De kommunala skolorna i Malmö ska vara en trygg och drogfri plats för såväl elever och deras föräldrar som för personal på skolorna. Därför inleder nu Malmöpolisen och Malmö stad via grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, ett nytt samarbete genom pilotprojektet Drogfri skola. 

Nu söks ett antal skolor igenom av narkotikahundar i brottsförebyggande syfte

Pilotprojektet pågå under vårterminen 2019 och innebär att ett antal skolor i Malmö ska sökas igenom av narkotikahundar. Det är en förebyggande åtgärd och ett komplement till det arbete som redan pågår ute på skolorna och det finns inga misstankar om att det finns droger på någon av skolorna. För att ändå kunna utesluta detta har vi i samråd med skolförvaltningarna beslutat att inte informera om vilka skolor som söks igenom eller när sökningen görs. 

– Det är olagligt att använda, köpa och sälja narkotika, det är skadligt både för individer och för samhället i stort. Narkotika i skolor skapar också otrygghet för dem som befinner sig i miljön. Därför är det viktigt för oss att förhindra att narkotika finns tillgänglig i Malmös skolor, säger Paul Nilsson, polis vid lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig inom polisen för pilotprojektet. 

De skolor som ska sökas igenom under vårterminen, har själva valt att anmäla sitt intresse för projektet. 

–  Vi tycker att detta samarbete med polisen är väldigt bra eftersom skolan ska vara en drogfri plats. Vi hoppas att projektet efter sommaren övergår i löpande verksamhet så att alla berörda skolor får denna insats, säger Jonas Törnebladh, säkerhetssamordnare vid Grundskoleförvaltningen i Malmö stad. 

Alla kriterier för att genomföra hundsök i Malmös skolor är uppfyllda

Polisen har rätt att använda hundar för sök i skolmiljö i brottsförebyggande syfte men också vid misstanke om brott. Hundsöken sker efter lektionstid och när skolorna är tomma. Om hundarna markerar inom skolans område för att de uppfattar spår av narkotika, så inleds en förundersökning. Vid en förundersökning har polisen rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen där hunden har markerat. En annan förutsättning är att skolorna har tagit fram en drogpolicy, vilket också är gjort. 

– Nu när samtliga kriterier är uppfyllda så påbörjar vi hundsöken i de första deltagande skolorna i Malmö, säger Paul Nilsson. 

Ambition att satsningen permanentas och att alla skolor på sikt ska genomsökas

Om pilotprojektet faller väl ut är ambitionen att arbetet mot narkotika i Malmös skolor ska permanentas och att alla Malmös skolor ska ges möjlighet att genomsökas av narkotikahundar. 

Polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse

Samarbetet Drogfri skola sker inom ramen för den samverkan som kallas skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF), som i sin tur sker inom ramen för polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse ”Trygg och säker stad 2017-2022”. 

Kontakt 

Paul Nilsson, polis vid lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig inom polisen för pilotprojektet.

Tfn. 073-375 12 33 

Jonas Törnebladh, säkerhetssamordnare vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad.

Tfn. 073-344 39 59 

Niklas Anderberg, gymnasiechef i Malmö stad.

Tfn. 072 – 388 82 50

Polisområde Malmös dagliga pressmöte

Paul Nilsson kommer att medverka vid Polisområde Malmös dagliga pressmöte, den 16 januari, kl. 10:15.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne