Hoppa till innehåll
Hem » Snart får tobak inte säljas utan tillstånd

Snart får tobak inte säljas utan tillstånd

Efter den 1 november krävs tillstånd för försäljning av tobak. Detta berör alla som säljer tobak i någon form till exempel cigaretter, snus och tuggtobak. Den som säljer tobak efter den 1 november utan tillstånd, ägnar sig åt olovlig tobaksförsäljning.

Butiker som sålde tobaksvaror innan den nya lagen trädde i kraft behövde bara anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Någon prövning av lämpligheten kunde inte göras och det fanns ingen möjlighet för kommunen att avslå anmälan.

– Att det nu krävs tillstånd att sälja tobak är bra. Både kommunen och Polismyndigheten har sett att det gamla systemet utnyttjats. Tidigare kunde vi rapportera en handlare för att ha sålt insmugglad tobak. När kommunen till exempel förbjöd tobaksförsäljning, var det möjligt för butiken att över en natt sätta in en ny juridisk person – till exempel en nära släktings företag – vilken då kunde fortsätta att sälja tobak i samma lokal. Detta är inte längre möjligt, säger Johannes Dontsios, gruppchef för områdespolisen lokalpolisområde Malmö söder.

I Malmö finns cirka 370 försäljningsställen i form av till exempel butiker och automater. Hittills har kommunen fått in cirka 170 ansökningar. Malmö stad förväntar sig att få in fler ansökningar.
– Mycket av den information vi har spridit, om den nya tillståndsplikten, har riktat sig direkt till försäljare. Vi har även arrangerat informationsmöten dit vi bjudit in försäljare. Vi har fått bra respons, säger Kajsa Gustafsson, enhetschef på tillståndsenheten på Malmö stad.

Malmö stad räknar med relativt långa handläggningstider.
– Många ansökningar har kommit in, bara häromdagen inkom 15 ansökningar och vi förväntar oss att de flesta ansöker innan den 1 november. Om en ansökan inte kommit in då, får tobaksförsäljningen i butiken inte fortsätta, säger Kajsa Gustafsson.

Det kan alltså få stora konsekvenser för butiksinnehavaren om ansökan kommer in för sent.
– Förutsatt att man har anmält sin försäljning av tobak innan den 1 juli och lämnar in sin ansökan om tillstånd senast den 1 november får man lov att sälja tobak till dess att Malmö stad har fattat beslut om tillstånd ska beviljas eller inte. Inkommer ansökan efter 1 november kommer man inte få sälja tobak under handläggningstiden. Detta kan kommunen inte göra undantag från. Eftersom vi har fått in så många ansökningar på kort tid, kan handläggningstiden bli lång, säger Kajsa Gustafsson.

Ansökan behöver inte vara komplett när den inkommer till kommunen.
– Det viktiga är att ansökan kommer in före den 1 november. Saknas något kan ansökan kompletteras senare, säger Kajsa Gustafsson.

Polisen hanterar inte själva tillståndet men är remissinstans och gör en lämplighetsbedömning.
– Vid bedömningen tittar vi bland annat på om en person är inblandad i brottslig verksamhet och då brottets art. Är det så lämnar vi svar till kommunen att vederbörande är olämplig, säger Johannes Dontsios.

Det som också är nytt är att tobaksvaror som varit föremål för brott, exempelvis sålts utan tillstånd, ska förklaras förverkade enligt nya lagen.  
– Det innebär att vi kan ta tobaken i beslag utifrån nya lagen om tobak och det förenklar polisens arbete, säger Johannes Dontsios och fortsätter;
– Brott mot lagen om tobak och liknande produkter kan ge fängelse mellan 6 månader och 2 år och är det ett grovt brott mot tobakslagen upp till 6 år.

Ansökan

Malmö stad utfärdar tillstånden för försäljning av tobak, men delar tillsynsansvaret med Polisen.
Här ansöker du om tillstånd https://malmo.se/tillstandsenheten
Säljare är välkomna till tillståndsenheten på Fänriksgatan 1 för att få hjälp med ansökan.

Fakta

  • Efter den 1 november krävs tillstånd för att få sälja tobak.
  • Till tobak räknas alla tobaksprodukter t.ex. cigaretter, snus, piptobak och tuggtobak.
  • I Malmö finns cirka 370 säljare av tobak.
  • Cirka 170 ansökningar har hittills inkommit till tillståndsenheten i Malmö för att få sälja tobak.
  • E-cigaretter berörs inte av tillståndsplikten.
  • Tillsynsansvar för att kontrollera att tillståndsplikten efterlevs delas av Polisen och kommunen (tillståndsenheten på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen).
  • Beslut om tillstånd för försäljning av tobak fattas av Malmö stad. 

Vid frågor om tillståndsplikten

För polisen

Johannes Dontsios
Gruppchef, områdespolisen lokalpolisområde Malmö söder.
073-375 14 64

För Malmö stad

Kajsa Gustafsson
Enhetschef tillståndsenheten
Malmö stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
kajsa.gustafsson@malmo.se
076-632 38 19

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne