Hoppa till innehåll
Hem » Polisen söker igenom Malmös kommunala skolor med narkotikahundar

Polisen söker igenom Malmös kommunala skolor med narkotikahundar

Hund_Knarkinsatscentralen4

Bild från polisens mediabank.

Så här långt ser det ljust ut, ingen narkotika har hittats men hundarna har markerat på några skolor.

I Malmö har polisen och Malmö stad startat upp pilotprojektet Drogfri skola i syfte att se till att skolan är en trygg och drogfri plats för såväl elever och deras föräldrar som för personal på skolorna.  

Pilotprojektet pågår under vårterminen 2019 och innebär att ett antal skolor i Malmö söks igenom av narkotikahundar och vid det här laget har pilotprojektet kommit halvvägs igenom.

– Resultatet så här långt ser ljust ut. Hundarna har visserligen markerat vid allmänna utrymmen på några skolor men när vi sedan sökt igenom platserna har vi inte funnit någon narkotika, säger Paul Nilsson ansvarig för Drogfri skola inom polisen.

Om hundarna markerar inom skolans område på platser som inte är allmänna, till exempel vid elevskåp, då inleds en förundersökning. Vid en förundersökning har polisen rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen där hunden har markerat.

Än så länge är det allmänna utrymmen som hundarna markerat vid och därför har ingen förundersökning inletts. Men markeringarna indikera att det nyligen kan ha förvarats narkotika på aktuella platser, vilket ger oss kunskap om att det kan förekomma narkotika på den specifika skolan som i sin tur ger skäl till att vidta särskilda förebyggande åtgärder.

– En markering som inte leder till påträffad narkotika, hjälper oss att rikta förebyggande åtgärder till skolor där vi antar att det bäst behövs, säger Paul Nilsson.

Piloten fortsätter nu under återstoden av vårterminen och fler av Malmös skolor ska genomsökas av narkotikahundar. Om piloten faller väl ut permanentas Drogfri skola i Malmö och skolorna kommer sökas igenom med regelbundenhet.

Intresset bland Malmös kommunala högstadie- och gymnasieskolor är stort, vilket i sig borgar för en fortsättning av arbetet efter avslutad pilot.

Läs mer om Drogfri skola: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/januari/polisen-och-malmo-stad-i-nytt-samarbete-for-drogfri-skola/

Polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Malmöpolisen och Malmö stad via grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Samarbetet Drogfri skola sker inom ramen för den samverkan som kallas skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF), som i sin tur sker inom ramen för polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse ”Trygg och säker stad 2017-2022”.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne