Hoppa till innehåll
Hem » Drogfri skola: hundsök fortsätter på Malmös skolor

Drogfri skola: hundsök fortsätter på Malmös skolor

Under 2019 gjordes hundsök på flera av Malmös kommunala skolor inom ramen för Drogfri skola. Vid ett tillfälle har narkotikahundar markerat på ett skolområde, men ingen narkotika har hittats inne på skolorna. Nu fortsätter satsningen.

– Att inga spår efter narkotika fanns i de sökta skolorna under hösten visar att upplägget varit lyckat. Samarbetet med polisen upplevs som mycket positivt av skolorna, säger Jonas Törnebladh, säkerhetsamordnare på grundskoleförvaltningen, Malmö stad.

Totalt har ett 20-tal oanmälda sök med narkotikahundar genomförts på kommunala grund- och gymnasieskolor i Malmö under 2019 inom ramen för satsningen Drogfri skola – ett samarbete mellan Malmöpolisen och Malmö stad med brottsförebyggande syfte för en trygg och drogfri skola.

I skolornas elev- och personalutrymmen har ingen narkotika hittats vid något av hundsöken. Under ett av höstterminens sök hittades tre ungdomar som uppehöll sig i ett buskage där en av dem blev misstänkt för innehav och överlåtelse av narkotika. På en skolgård markerade en narkotikahund för tomma påsar med spår av narkotika samt även cannabisfimpar.

– Det var inga markeringar på de skolor vi sökte av på höstterminen, det får man se som ett positivt tecken. Elever och andra vet att det förekommer brottsförebyggande hundsök på skolorna och effekten gör att man inte väljer att förvara narkotika i skolmiljö, säger Paul Nilsson, ansvarig inom polisen för Drogfri skola.

Hundsöken kommer att fortsätta på Malmös skolor under våren, då satsningen Drogfri skola fortsätter. Skolor som har genomsökts kan även komma att sökas igenom igen.

– Ambitionen är att alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Malmö ska genomsökas med hund. Målet är en drogfri skola och trygg plats för både elever, föräldrar och personal. Det här arbetet är även en viktig signal om nolltolerans mot droger, säger Paul Nilsson.

– Vi är glada att hundsöken ses som en del i polisens uppdrag. De bidrar till att de förebyggande insatserna lättare kan prioriteras både i skolan och utanför på skolområdet, säger Jonas Törnebladh.

Drogfri skola

En satsning och samarbete mellan Malmöpolisen och Malmö stad via grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med syfte att de kommunala skolorna i Malmö ska vara en trygg och drogfri plats för såväl elever och deras föräldrar som skolpersonal.

I brottsförebyggande syfte genomförs inom satsningen oanmälda sök med narkotikahund i skolornas lokaler och på skolgårdar. Polisen har rätt att använda hundar för sök i skolmiljö i brottsförebyggande syfte men också vid misstanke om brott. Söken sker efter skoltid då skolorna är tomma. Om narkotikahundarna markerar inom skolans område inleds en förundersökning. Vid en förundersökning har polisen rätt att öppna låsta dörrar och inventarier och utrymmen där hunden har markerat. En annan förutsättning är också att skolorna har tagit fram en drogpolicy, vilket också är gjort.

Samarbetet Drogfri skola sker inom ramen för den samverkan som kallas skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF), som i sin tur sker inom ramen för polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse ”Trygg och säker stad 2017-2022”.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne