Hoppa till innehåll
Hem » Sluta skjut fortsätter i Malmö

Sluta skjut fortsätter i Malmö

När pilotprojektet avslutas fortsätter arbetet oavbrutet i avvaktan på utvärderingarna.

Torsdagen den 19 september genomförde polisen, Malmö stad, Kriminalvården och Brå en workshop med syfte att utvärdera det arbete som hittills utförts i satsningen Sluta skjut. Detta låg till grund för en diskussion om det fortsatta arbetet i satsningen, efter det att pilot projektet avslutas i januari 2020.

– Trots att vi inte har de offentliga utvärderingarna från Malmö universitet och Brå än, så väljer vi att fortsätta med Sluta skjut, då samarbetet mellan våra organisationer har visat sig vara fruktsamt. När vi har fått resultaten gör vi en ny bedömning om det fortsatta arbetet, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

– Även om vi har samarbetat tidigare så har Sluta skjut inneburit ett ökat fokus, bland annat tack vare att vi har haft ett gemensamt budskap och ett väldigt tydligt mål. Vi är mer välkoordinerade och effektivare både mellan och inom respektive organisation, säger Lene Cordes, avdelningschef för på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad.

Styrgruppen för pilotprojektet har kommit fram till att Sluta skjut ska fortsätta i Malmö utan avbrott.

– Vi kommer tillsammans att ta fram ett samverkansavtal för att ha en tydlig struktur för det fortsatta samarbetet i våra respektive linjeverksamheter, säger Petra Tullgren, chef för Frivården Malmö.

Det här innebär att strategin som används i Sluta skjut, Group Violence Intervention (GVI) fortsätter utvecklas i Malmö. Vi har redan sett att det grova våldet, bland annat skjutningar, har minskat i Malmö under tiden som pilotprojektet hållit på och vi är övertygade om att Sluta skjut är en del i förklaringen. Nu när arbetet fortsätter tror vi att den positiva nedåtgående trenden med minskat grovt våld håller i sig.

– Den fokus som alla organisationer har för att öka tryggheten i Malmö gör att vi ser positivt på det fortsatta arbetet, säger Stefan Sintéus.

Satsningen Sluta skjut är ett samarbete

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

Ett nationellt projekt som ska utvärderas

Satsningen Sluta skjut är ett nationellt projekt där Malmö är pilot. GVI-strategin anpassas till svensk lagstiftning, tillämpas och utvärderas för att se om samma lyckade effekter, som i USA, kan uppnås med svenska förutsättningar. Om piloten blir framgångsrik är tanken att strategin ska spridas till andra städer i Sverige med liknande problem. Projektet delfinansieras av EU och Fonden för inre säkerhet tillsammans med de aktuella myndigheterna samt Brå, Brottförebyggande Rådet. Projektet processutvärderas av Malmö Universitet och den ska vara klart år 2020 och Brå ansvarar för effektutvärderingen av projektet.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste blåljusen i Kronoberg.