Hoppa till innehåll
Hem » Myndighetsgemensam tillsyn av verksamheter på Lindängen

Myndighetsgemensam tillsyn av verksamheter på Lindängen

Den 30 september genomförde Polisen tillsammans med Räddningstjänsten Syd, Skatteverket, Kronofogden och Malmö stad en gemensam tillsyn hos fastighetsägare, restauranger och tobakshandlare på Lindängens centrum i Malmö.

Insatsen genomfördes inom ramen för Tryggare Malmö som är ett samarbete mellan myndigheter och kommunen för att kontrollera och agera mot illegala verksamheter samt för att öka Malmöbornas trygghet och säkerhet. Samverkan syftar också till att öka förutsättningarna för rättvis konkurrens för Malmös näringsidkare.

Vid tillsynen hittade man bland annat allvarliga miljö- och verksamhetsbrister hos fastighetsägare, restauranger och tobakshandlare i området samt att polis även direktförverkade varor som näringsidkare saknade tillstånd för.

Malmö stad

Miljöförvaltningens inspektörer tittade övergripande på hela Lindängens centrum och noterade allvarliga brister som gällde avfallshantering, skadedjur som råttor och duvor samt underhåll av byggnader, torget och andra ytor som allmänheten har tillträde till.

– Miljöförvaltningen kommer nu att starta utredningsärenden med fokus på de brister som vi har sett, säger Gunilla Andersson, projektledare, Malmö stad.

Miljöförvaltningen tittade även på livsmedelssäkerhet och spårbarhet, det vill säga fakturor och följesedlar, i butiker, restauranger och bageri. Inspektörerna fann stora brister hos några av företagen. På en restaurang var bristerna i lokalen mycket allvarliga. De hittade cigarettfimpar och glassplitter i köket. Miljöförvaltningen stängde därför restaurangen omedelbart tills ägaren åtgärdat bristerna.

Några av butikerna sålde läkemedel som de inte hade tillstånd för och som Polisen därför direktförverkade. Miljöförvaltningens inspektörer hittade även kosmetika och elektronik som inte uppfyllde gällande märkningsregler.

Stadsbyggnadskontoret uppmärksammade vid tillsynen ändring av planlösning i en av byggnaderna utan föregående anmälan. Det fanns också containrar som ställts upp utan bygglov. Inom fastigheten upptäcktes ojämn markbeläggning. Fastighetsägaren har en skyldighet att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet.

Skatteverket

I mer än hälften av de företag som kontrollerades vid insatsen fanns brister i personalliggare och kassaregister.

– Dessa brister utreder vi nu vidare, säger Magnus Winberg på Skatteverket.

Inom branscher med mycket kontanta betalningar har det under längre tid funnits ett problem med inkomster som inte redovisats. I miljöer med kontanter och inkomster med låg spårbarhet kan inkomsterna användas för att avlöna personalen svart. Skatteverket ska genom kontroller och samverkan med andra myndigheter arbeta med att motverka det fusk som kan förekomma. Syftet är primärt att reglerna om krav på kassa­register och personalliggare ska få effekt och bidra till att motverka illojal konkurrens och skatteundandragande.

Merparten av alla företag som säljer varor och tjänster mot betalning med kontanter, kort och Swish måste inneha och använda kassaregister. De är även skyldiga att ta fram och erbjuda kunderna kvitton vid all försäljning. Skatteverket uppmuntrar därför alla medborgare att ta emot eller begära kvitton när man handlar. Det är en mycket viktig del i arbetet med att minimera risken för en svart ekonomi och därmed en snedvriden konkurrens för alla de företag som är skötsamma.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten tittade på brandskyddet i lokalerna på torget och även på hantering av brandfarlig och explosiv vara. Tillsynen resulterade i tre ärenden när det gällde hantering av gasol.

Kronofogden

Kronofogden genomförde redan den 29 augusti i samverkan med andra myndigheter en förrättning i Lindängens centrum. På grund av skulder utmättes i en butik ett större parti cigaretter som var avsedd för den svenska marknaden samt elektronikprodukter som bedömdes ha ett större värde. Värdet på utmätningen av cigaretter och elektronik var cirka 77 000 kronor i butiksled.

Kronofogden gjorde den 30 september förrättning på tre andra verksamheter och förde dialog om deras skuldsituation. Inga utmätningar gjordes vid detta tillfälle.

Polisen

Under tillsynen kontrollerades bland annat personer som arbetar i olika verksamheter. Men polisens del av insatsen resulterade inte i några anmälningar eller beslag. Förebyggande samtal hölls med en näringsidkare som planerade att börja köpa och sälja begagnade mobiltelefoner, där polis informerade om handel med begagnade varor och vilka skyldigheter man som handlare har.

– Vår del av insatsen syftade mycket till att möjliggöra att de andra myndigheterna och Malmö stad kunde arbeta tryggt i detta. Parallellt med denna gemensamma insats jobbar Polisen mot individer som begår brott på och omkring Lindängstorget, främst gällande narkotikahandel. Detta för att göra Lindängen till en trygg och positiv plats, säger Johannes Dontios, områdespolis i Malmö.


För mer information:
Gunilla Andersson, projektledare, miljöförvaltningen Malmö stad: 0733-815 295
Johannes Dontios, områdespolis i Malmö: 0733-751464
Magnus Winberg, Skatteverket: 010-5796076

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne