Hoppa till innehåll
Hem » Myndighetsgemensam tillsyn av loppmarknad – flera allvarliga brister hittades

Myndighetsgemensam tillsyn av loppmarknad – flera allvarliga brister hittades

Vid en myndighetsgemensam tillsyn av en loppisverksamhet i Malmö påträffades omfattande brister. Bland annat gällande handel med begagnade varor samt brandskydd.

Den 25 januari genomförde polisen tillsammans med Malmö stad, Räddningstjänsten Syd, Skatteverket och Kronofogden en gemensam tillsyn av en loppisverksamhet i Malmö. Insatsen gjordes inom ramen för Tryggare Malmö – ett myndighetsgemensamt arbete tillsammans med kommunen för att kontrollera och agera mot illegala verksamheter och för att öka Malmöbornas trygghet och säkerhet. Samarbetet syftar också till att öka förutsättningarna för rättvis konkurrens för de lokala näringsidkarna.
Under tillsynen hittade samtliga myndigheter och Malmö stad brister hos den aktuella verksamheten.

Polisen

Vid den aktuella tillsynen av loppisverksamheten upprättades ett flertal anmälningar. En anmälan av häleri som ledde till ett gripande. Tre anmälningar rörande brott om lagen om handel med begagnade varor gjordes samt två anmälningar om brott mot lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Inom Tryggare Malmö handlar det från polisens sida bland annat om att säkerställa att de andra myndigheterna kan jobba med så bra förutsättningar som möjligt vid en gemensam tillsyn.

– Men vi har även gällande begagnade varor tittat på vad handlarna själva kan göra för att säkerställa att man inte handlar med stöldgods. De som driver sin verksamhet lagligt ska inte slås ut av de som handlar med illegala varor eller just stöldgods. Vi vill även försvåra handeln med stulna varor för att på sikt minska stölder och inbrott, säger Johannes Dontsios, områdespolis i Malmö och fortsätter;

– Insatsen är en del av ett långsiktigt arbete för att öka tryggheten i Malmö. En del av arbetet riktas mot de parallella, ofta illegala, samhällsstrukturerna i Malmö.

Kronofogden

Vid den myndighetsgemensamma tillsynen av verksamheten gjordes en utmätning av ett värde på cirka 150 000 kronor i guld, kontanter, telefoner och smycken.

Miljöförvaltningen

Under tillsynen fokuserade Miljöförvaltningen i Malmö stad på kosmetiska produkter, elektronik, och läkemedel. Kosmetiska produkter som importerats från länder utanför EU/EES hittades där, vissa saknade innehållsförteckning, vilket är ett krav att de ska ha enligt lagstiftningen. Brister i märkningen hittades även på elektronik, där flera produkter saknade den obligatoriska CE-märkningen. Den myndighetsgemensamma kontrollen kommer att leda till att krav ställs på att avvikelserna ska åtgärdas.

Kontroll gjordes även av livsmedel inklusive kosttillskott. Alla som har kontinuerlig försäljning av livsmedel inklusive kosttillskott ska vara registrerade som livsmedelsverksamhet hos miljöförvaltningen. Kan man inte spåra produkternas ursprung, räknas produkterna som osäkra livsmedel enligt livsmedelslagstiftningen.

– Vi bedriver tillsyn på olika typer av varor ute i handeln. Detta för att alla konsumenter ska känna sig trygga med att deras varor är säkra. Tillsynen görs för att öka förutsättningarna för rättvis konkurrens för stadens näringsidkare, säger Gunilla Andersson, projektledare på miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen kommer starta utredningsärende på följande:
Nio handlare med felmärkta kosmetiska produkter.
Två handlare med felmärkta elektroniska produkter.
Två handlare med felmärkta kemiska produkt.
Tre handlare med kosttillskott som inte var registrerade som livsmedelsföretag och som saknande spårbarhet för produkterna.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd genomförde en tillsyn på fastigheten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I samband med tillsynen noterades brister i brandskyddet.

Bland annat hittades låsta utrymningsvägar, brandcellsgränser som inte var intakta och ett större antal besökare än lokalens brandskydd är anpassat för.
Ärendet pågår fortfarande.

Skatteverket

Inom branscher med mycket kontanta betalningar har det under längre tid funnits problem med inkomster som inte redovisas. I miljöer med kontanter och inkomster med låg spårbarhet kan inkomsterna användas för att avlöna personalen svart.

Skatteverket ska genom kontroller och samverkan med andra myndigheter arbeta med att motverka det fusk och fel som kan förekomma.
Syftet är primärt att reglerna om krav på kassa¬register och personalliggare ska få effekt och bidra till att motverka illojal konkurrens och skatteundandragande. Merparten av alla företag som säljer varor och tjänster mot betalning med kontanter, kort och Swish ska använda kassaregister. De är även skyldiga att ta fram och erbjuda kunderna kvitton vid all försäljning.

– Som kund ska man ta emot eller begära kvitto när man handlar. Då registreras köpet i kassaregistret och det blir en vit inkomst. Vi kan alla bidra till att motarbeta den svarta marknaden och ställa oss frågan om det är rimligt att klippa håret för 50 kronor, få bilen handtvättad för 99 kronor, köpa cigaretter med utländsk text billigt eller handla smink till bråkdelen av dess rekommenderade nypris, säger Magnus Winberg på Skatteverket.

Vid det aktuella kontrolltillfället genomförde Skatteverket ett antal kontroller av personers och företags skatteregistreringar och kassaregister. Det uppmärksammades då en del oklarheter som Skatteverket kommer att utreda vidare. På grund av sekretesskäl kan ingen ytterligare information lämnas.

För mer information:

Johannes Dontsios, områdespolis i Malmö
Telefon: 073- 375 14 64

Gunilla Andersson, projektledare, miljöförvaltningen Malmö stad
Telefon: 073-381 52 95

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne