Hoppa till innehåll
Hem » Myndighetsgemensam tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet i Malmö

Myndighetsgemensam tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet i Malmö

Tillsynen mynnade ut i ett antal misstankar om brott.

Tidigare i veckan genomförde polisen tillsammans med Räddningstjänsten, Skatteverket och Miljöförvaltningen i Malmö en gemensam tillsyn på en” loppmarknad” i Malmö. Marknadsplatsen hyr ut försäljningsplatser till privatpersoner och företag som säljer både nya och begagnade varor.

Insatsen genomfördes inom ramen för Tryggare Malmö som är ett samarbete mellan myndigheter och kommunen för att kontrollera och agera mot illegala verksamheter.

Under tillsynsinsatsen kontrollerades delar av ”loppmarknadens” lokaler samt alla uthyrningsplatser i lokalen.

Tillsynen mynnade ut i ett antal misstankar om brott, bland annat handel med begagnade varor.

– Det finns ett stort problem med hantering av stöldgods i Malmö. Vårt fokus på lagen om handel med begagnade varor syftar till att göra det svårare att köpa och sälja stulna varor, säger Johannes Dontsios, områdespolis i Malmö.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens tillsyn kontrollerar att produkter som säljs i Malmö följer alla lagar och krav för att konsumenter ska kunna köpa säkra produkter och att handeln är rättvis.

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn på olika typer av varor i handeln för att alla konsumenter ska känna sig trygga med att varor de köper är säkra. Kontrollen på ”loppmarknaden” resulterade bland annat i att oanmäld läkemedelsförsäljning påträffades, där det inte gick att spåra varifrån läkemedlen kommer. Miljöförvaltningen hittade kosmetiska produkter som importerats från länder utanför EU/EES. Vissa av dem hade ingen innehållsförteckning, vilket är ett krav enligt lagstiftningen. Miljöförvaltningen fann också brister i märkning på elektronik, där flera produkter saknade den obligatoriska CE-märkningen. Kontrollen kommer att leda till att krav ställs på att avvikelserna ska åtgärdas och ett antal förbud fattades även på plats.

Miljöförvaltningen gjorde även kontroll på livsmedel och kosttillskott. Alla som har kontinuerlig försäljning av livsmedel ska vara registrerade som livsmedelsverksamhet hos miljöförvaltningen. Vid kontrollen förbjöds en försäljare att sälja livsmedel (kaffe, läsk, choklad och snacks). Förbudet fattades på grund av att försäljaren inte var registrerad som ett livsmedelsföretag hos miljöförvaltningen och inte kunde visa spårbarhet, det vill säga varifrån produkterna köpts. Kan man inte spåra produkterna så räknas de som osäkra livsmedel enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsinspektörerna fattade också förbud mot två försäljare som hade otillåten försäljning av kosttillskott.

Skatteverket

Skatteverket tittade bland annat på om de som sålde varor var registrerade som näringsidkare.

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att identifiera en person som bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknadshandel. Verket får vid ett sådant besök kontrollera godkännande för F-skatt och ställa frågor om verksamheten. Vid det aktuella kontrolltillfället uppmärksammades en del oklarheter som Skatteverket nu kommer att utreda vidare.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens fokus under tillsynen var att titta på utrymningssäkerheten från lokalerna samt brandavskiljning mellan de olika verksamheterna. De kontrollerade även förekomsten av brandfarlig vara, främst gasol och aerosoler (sprayflaskor). Nu pågår utredning av det insamlade materialet.

Polisen

Polisen uppgift under insatsen var främst att ge så goda förutsättningar för övriga myndigheter att kunna genomföra sina tillsyner. Samtidigt informerade polisen om vad brott mot lagen om handel med begagnade varor innebär samt skrev tre anmälningar om brott mot densamma. Polisen förverkade även receptfria läkemedel som såldes utan tillstånd.

Polisen har också startat en utredning om brott mot ordningslagen, för att klarlägga huruvida ”loppmarknadens” tillställning är offentlig. Om sådan bedömning görs krävs tillstånd för offentlig tillställning, vilket i nuläget saknas.

Det myndighetsgemensamma arbetet i Tryggare Malmö är långsiktigt och tillsynsinsatser genomförs med jämna mellanrum.

– Våra insatser kommer på sikt att gynna de som bedriver legal handel, då orimligt billiga ofta illegala alternativ minskar, säger Johannes Dontsios.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne