Hoppa till innehåll
Hem » Polisen i region Mitt stärker brottsbekämpningen mot barn

Polisen i region Mitt stärker brottsbekämpningen mot barn

Polisen i region Mitt gör en satsning på särskilt utsatta brottsoffer vilket innebär en resursförstärkning av ett 30-tal medarbetare med fokus på brott mot barn under 12 år samt våld i nära relationer och sexualbrott.

– Polismyndigheten i hela landet stärker arbetet mot särskilt utsatta brottsoffer. I region Mitt satsas särskilt på misshandel och andra övergrepp mot barn under 12 år men även annat våld i nära relationer och sexualbrott. Det här är allvarliga brott som ofta begås mot människor i beroendeställning och är därför ett mycket viktig område, säger regionpolischef Carin Götblad. 

Antalet anmälda våldsbrott mot barn och unga har ökat sedan 1990-talet. En förklaring till det är att allt fler yrkeskategorier med anmälningsplikt anmäler, till exempel förskolan där antalet orosanmälningar till Socialtjänsten ökar. Men mörkertalen är stora, särskilt när någon i familjen begår övergrepp. Satsningen fokuserar på samtliga vålds- och sexualbrott mot barn och där även nätbaserade övergrepp ingår. Det finns också en stor grupp barn som lever i kriminella miljöer och till exempel bevittnar saker som ett barn inte ska behöva göra. Våldet som finns närvarande i vardagen innebär att barn far illa även om de inte blir direkt utsatta för våldet själva.

– Utredningskompetensen inom polisen är hög. Men vi kan nu med fler medarbetare öka vår förmåga att utreda och lagföra brott. Vi kommer att sammanlagt rekrytera drygt 30-tal medarbetare till Gävleborg, Västmanland och Uppsala. Att arbeta med det här brottsområdet ställer extra höga krav på våra utredare men ger framför allt möjligheter att göra skillnad för särskilt utsatta brottsoffer och bidra i arbetet mot ett tryggare samhälle, avslutar Carin Götblad regionpolischef.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Uppsala län.