Hoppa till innehåll
Hem » Regional satsning på särskilt utsatta brottsoffer

Regional satsning på särskilt utsatta brottsoffer

Region Syd gör nu en ordentlig satsning på brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Ett 60-tal medarbetare kommer att rekryteras över hela regionen, och en omfattande utbildningssatsning påbörjas under hösten.

– Brott mot särskilt utsatta brottsoffer är synnerligen grova brott som vi vill prioritera. Det handlar om djupt integritetskränkande brott mot människor som ofta är i beroendeställning till den misstänkta förövaren, säger Carina Persson, regionpolischef i region Syd.

– Därför känns det både väldigt angeläget och välkommet att vi nu kan göra en omfattande satsning för dessa människor.

I kategorin Brott mot särskilt utsatta ingår brott i nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn.

Det dryga 60-talet medarbetare som nu ska rekryteras till region Syd kommer att fördelas över hela regionen. Det handlar om civila utredare, administratörsstöd och handläggare med analytisk kompetens.

Under senare år har inflödet av brott inom kategorin Brott i nära relation ökat.

– Brott mot särskilt utsatta är svårutredda brott som är komplexa att utreda. De ställer höga krav på våra medarbetare och innebär också en tuff belastning, då det ofta handlar om tunga relationsärenden och grova brott, säger Petter Ankarberg, chef för Brott i nära relation i polisområde Kalmar Kronoberg, som leder en styrgrupp som arbetat fram ett antal åtgärder för hur arbetet mot brott mot särskilt utsatta ska intensifieras i regionen.

Att arbeta med utredning av ärenden mot särskilt brottsutsatta kräver en hög kompetens. För de nya medarbetare som kommer till polisen väntar en omfattande vidareutbildning i flera steg. Under hösten kommer region Syd därför att göra en omfattande utbildningsinsats.

– Vi inledde vår utbildningssatsning i detta område redan förra året då vi gav Linneuniversitetet i uppdrag att ta fram en barnförhörsutbildning riktad specifikt mot oss i region Syd. Vi ser nu ett stort kommande behov av ytterligare utbildningsinsatser, inte minst på grund av våra rekryteringar, och är just i färd med att planera för hur dessa ska se ut, säger Carina Persson.

Men det krävs också en bredare utbildning i hela organisationen och ett omfattande arbete med att implementera det framtagna metodstödet som ska användas.

– Det finns ett utmärkt metodstöd för hur man ska arbeta med relationsärenden. Detta ska vi nu implementera i hela organisationen. Det är viktigt att alla, från första patrull på plats via utredningsjourerna till de specialiserade utredarna kan metodiken och använder sig av den, eftersom vi vet att detta arbetssätt leder till framgång i våra ärenden, säger Petter Ankarberg.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus för hela Blekinge.