Hem » Polisen summerar 2020

Polisen summerar 2020

Fler brottsoffer får upprättelse, drygt 1900 fler utredningar har lämnats till åklagare jämfört med föregående år och regionen har växt med 205 nya medarbetare.

– De grova brotten under året och fortsatta skjutningar i inledning av 2020 gav ett högt tryck på regionens utrednings- och underrättelseverksamhet och en stor del av resursen har gått åt till att hantera det reaktiva arbetet. Trots det ökar regionens produktion, för tredje året i rad, vad gäller antal ärenden redovisade till åklagare och i och med det håller vi vårt löfte om att fler brottsoffer ska få upprättelse, säger Ulf Johansson, regionpolischef. 

Under 2020 redovisade region Mitt 17 050 ärenden till åklagare.  Det är en ökning med 13 procent (+1962 ärenden) jämfört med 2019.

Redovisade ärenden i urval:

 • Våldsbrott +26% (+413 ärenden)
 • Bedrägeribrott +41% (+510 ärenden)
 • Skadegörelsebrott +57% (+140 ärenden)
 • Trafikbrott med fängelse +5% (+179 ärenden)
 • Narkotikaärenden +8% (+296 ärenden) 

Intensifierat arbete med särskilt utsatta brottsoffer

Under 2020 har polisen intensifierat arbetet med särskilt utsatta brottsoffer (brottsoffer inom nära relation, sexualbrott samt brott mot barn) och 50 nya utredare har anställts.  

– Inom polisens satsning på särskilt utsatta brottsoffer redovisar vi i år fler ärenden till åklagare jämfört med tidigare år. Under 2020 har vi även arbetat med kompetenshöjande åtgärder i form av metodutveckling tillsammans med Åklagarmyndigheten för att utveckla utredningsmetodik, forensiska åtgärder, förhörstekniker med mera i syfte att korta handläggningstiderna och höja kvaliteten i säkringen av bevis, säger Mattias Fällström, biträdande regionpolischef. 

Redovisade ärenden inom särskilt utsatta brottsoffer:

 • Brott i parrelation 401 redovisade ärenden under 2020 (ny brottskod så här finns inga jämförbara siffror från tidigare år)
 • Brott mot barn +42% (534 ärenden redovisade)
 • Väldtäkt mot vuxna +40% (63 ärenden redovisade)

Skjutningarna minskade

Det offensiva arbetet mot de kriminella nätverken fortsätter. Rimfrost gav ett bra resultat i region Mitt under våren och arbetet fortgår med ett långsiktigt och offensivt arbete mot de kriminella nätverken. 

 • Under 2020 skedde 39 skjutningar, varav 1 avliden och 12 skadades. Detta i jämförelse med 52 skjutningar 2019 och 32 skjutningar 2018.
 • Under 2020 genomfördes 7 sprängningar, 8 förberedelser och 1 försök. Det är 4 fler sprängningar än året innan.
 • På samtliga häkten i vår region är beläggningen hög.


134 000 brottsanmälningar

Antal anmälda brott 2020 jämfört med 2019 ligger på i stort sett samma höga nivå, knappt 134 000 brottsanmälningar per år. 2018 (130 000) och 2017 (125 000) anmälningar.

 • Personrån och bostadsinbrott har minskat under 2020 jämfört med 2019, troligen en effekt av coronapandemin.
 • Inbrottstölderna totalt har ökat med 10 procent, men det beror till stora delar på en 30 procentig ökning av inbrott i källare/vind.
 • I statistiken syns en ökning av våld mot kvinnor där våldtäkter ökar med 16 procent mellan 2019 och 2020. En del av ökningen beror på ett enskilt ärende som rör samma gärningsman och samma offer. Men även en mer generell ökning gällande inomhusvåldtäkterna både mot barn såväl som vuxna kan också konstateras. 

Polisen växer + 205 medarbetare under 2020

Sedan 2015 har region Mitt ökat med 418 anställda och fram till januari 2025 sker en ökning med ytterligare drygt 300 poliser. Civila ligger kvar på nuvarande nivå, ca 800, en kraftig utökning från 2015 till idag.  

– Under 2021 kommer vi att öka med 76 poliser i regionen. Prioriteringen i den fortsatta tillväxten i vår region är ökad resurs till lokalpolisområdena som innefattar fler områdespoliser och ökat fokus på glesbygd. Antalet områdespoliser kommer att öka från drygt 50 idag till 100 fram till januari 2025, säger Ulf Johansson, regionpolischef.  

Personalstatistik 2020 i region Mitt:

 • Antalet polisanställda i region Mitt har under året ökat med 205 medarbetare varav 77 poliser och 128 civila.
 • Antalet medarbetare på lokalpolisområdesnivå har i år ökat med 79 personer, till drygt 1200 medarbetare.
 • Under året har 16 poliser återanställts.
 • 56 poliser har slutat. 70 procent av dessa är pensionsavgångar.
 • Under 2020 har 65 civila slutat, vilket utgör 29 fler som lämnat polisen jämfört med 2019.

 
– Polisregion Mitt har gjort ett mycket bra 2020 sett till verksamhetsresultaten och vi har levererat ett starkt resultat till våra medborgare, detta trots coronapandemin och de utmaningar vi har ställts inför. Det är delarna som gör helheten och alla polisanställda i region Mitt ska känna sig stolta över att vi har åstadkommit det här goda resultatet tillsammans, avslutar Ulf Johansson, regionpolischef.

 
För mer information om polisens resultat

Söker du brottsstatistik, är det Brottsförebyggande rådet som sammanställer den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Här finns mer information om polisens resultat

Länk till Brå

Dela gärna detta inlägg:
Blåljus Gävleborgs län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *