Hoppa till innehåll
Hem » Rektorer träffade polisen för ökad säkerhet på skolor

Rektorer träffade polisen för ökad säkerhet på skolor

Polisen höll en informationsträff för Uppsalas skolor om trygghet och säkerhet i elevmiljön under förra veckan.

– Polisens arbete och närvaro i skolmiljöer är av synnerlig vikt om man vill uppnå det strategiska målet med att strypa rekryteringsbasen till kriminella gäng. Det arbetet måste ske i bred samverkan med skola, kommun och socialtjänst, säger Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

På mötet deltog rektorer, biträdande rektorer, kuratorer och programansvariga från ett 40-tal av Uppsalas skolor. Bjöd in gjorde Jale Poljarevius och Lisa Sannervik med ytterligare medarbetare från polisområde Uppsala. Uppsala Ungdomsjour var också närvarande och svarade på frågor. Under mötet gavs bland annat en lägesbild för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

– Det grova våldet fortsätter. Så gott som dagligen tas vapen och narkotika i beslag på olika adresser. Till mötet tog en skolledare med sig en kniv som hittades på skolan under dagen för att överlämna till oss på polisen. Allt fler anmälningar görs med unga gärningsmän och unga lagöverträdare, säger Lisa Sannervik, som är kommunpolis för Uppsala.

Under hösten har det gjorts beslag av narkotika på skolgårdar vid flera tillfällen. Bland annat har en större mängd misstänkt kokain hittats.

– Även skolledarna vittnar om att det är mycket ”spring” på skolorna med personer som inte ska finnas där, att brott förekommer och om att det i vissa fall finns misstanke om narkotikahantering, säger Lisa Sannervik.

Under de senaste veckorna har uppgifter kommit till polisen om att det finns heroin bland ungdomar i Uppsala igen, något som var ett problem under 2017. Det bekräftas bland annat av ett beslag som gjordes i ett parkeringsgarage i närheten av resecentrum för drygt en vecka sedan.

För att motverka narkotika i skolmiljö har polisen gjort insatser med polishundar som letat droger i lokalerna under vardagar. Insatsen på skolan sker i samråd med skolledning, socialtjänst och polis efter att det har konstaterats att det finns en narkotikaproblematik på skolan. Förutom insatser under skoltid har skolor med problematik även haft extra tillsyn efter skoltid. Det har lett till narkotikabeslag och gripanden.

– Polisen prioriteringar ligger inom ramen för arbetet med grov organiserad brottslighet då det finns en tydlig koppling till unga individer som sugs upp i deras kriminella nätverk, säger Jale Poljarevius.

Just nu pågår framtagandet av en ny samverkansöverenskommelse mellan polisen och Uppsala kommun. Överenskommelsen kommer att gälla 2020-2024. Den innebär att fortsätta i befintliga samverkansformer som SSPF, där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Något som är en del av Uppsalapolisens skolstrategi 2024.

– Arbetet inom SSPF är väletablerat och välfungerande och det är naturligt för oss att fortsätta utveckla samarbetet. Nuvarande samarbete innehåller tre viktiga samverkansforum: nödstopp som är föräldramöte på skolan, individsamtal när det finns oro för en ungdom och möten mellan ungdomsjour, polis och skola, säger Lisa Sannervik.

Andra delar i Uppsalapolisens skolstrategi 2024 är att bland annat höja polisnärvaron i skolmiljö och att göra fler hundsök i skolmiljö under skoltid.

– Samarbetet mellan kommun, skola och polis är en oerhört viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Skolmiljön är högaktuell och prioriterad. Vi är nöjda med att så många kom på mötet och att vi fick tillfälle att berätta om hur viktigt det är att polisen kan beivra och förebygga brott som sker på skolan. Det är så viktigt att skolmiljön får vara trygg och säker, säger Lisa Sannervik.

Uppsala ungdomsjour

Ska vi ringa polisen? Rutiner för polisanmälningar och anmälningar till socialtjänsten i Uppsala kommun

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Gävleborgs län.