Hoppa till innehåll
Hem » Förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i Eskilstuna

Förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i Eskilstuna

Den 1 augusti träder förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i Eskilstuna i kraft. Förändringarna innebär att det blir tillståndskrav för passiv penninginsamling i vissa områden i Eskilstuna kommun.

Den 1 augusti träder förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i kraft angående passiv penninginsamling. Det innebär ett tillståndskrav för passiv penninginsamling inom vissa geografiska områden i Eskilstuna kommun. Platserna kommer vara utmarkerade i bilagor till de lokala ordningsföreskrifterna, lokala ordningsföreskrifter hittar du först från och med den 1 augusti via följande länk: www.eskilstuna.se/

Förändringarna kommer träda i kraft 1 augusti, och därefter kan polisen börja tillse att de efterlevs. Före den 1 augusti kan de inte göras gällande mot några enskilda, och det är alltså tillåtet att bedriva passiv penninginsamling på de aktuella platserna under hela juli 2019.

Vilka platser berörs av tillståndskravet?

De områden som berörs av tillståndskravet är enligt uppgift från Eskilstuna kommun följande platser:

 • Eskilstuna Centrum
 • Tuna-Parks handelsområde
 • Folkesta handelsområde
 • Ekängen handelsområde och idrottsanläggning
 • Skiftinge handelsområde
 • Sveaplans handelsområde
 • Området runt Mälarsjukhuset
 • Fröslunda centrum
 • Torshälla centrum. 

Vad innebär passiv penninginsamling?

Med passiv penninginsamling menar man att insamlingen sker ”passivt”, det vill säga i princip genom att personen i fråga sitter eller står på en plats med en bössa eller likande och inväntar bidrag från den förbipasserande allmänheten.

Vad innebär förändringarna i de lokala ordningsförskrifterna för polisens arbete?

 • Till Polismyndighetens uppdrag hör att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal (Jmf 2 § polislagen (1984:387).
 • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder tillståndskravet kan komma att dömas för brott mot ordningslagen. Straffet för brottet är penningböter. Det regleras i 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1 617).
 • Den som inte vidtar åtgärd som man är skyldig att vidta enligt lokala ordningsföreskrifter får också meddelas tillsägelse om att vidta rättelse och sedan även föreläggas att inom viss tid vidta åtgärd. Detta följer av 3 kap. 19 § ordningslagen.
 • Polisen har också möjlighet att ingripa genom att avvisa, avlägsna eller omhänderta en enskild, om det behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Detta framgår av 13 § polislagen.
 • Detta innebär också att Polismyndigheten kommer att handlägga ansökningar om passiv penninginsamling. För frågor om handläggningen av sådana ansökningar hänvisas till rättsavdelningen, rättsenhet Öst.

Bakgrund

Beslutet om de reviderade lokala ordningsföreskrifterna togs i Kommunfullmäktige den 8 maj 2018. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna trädde sedan i kraft den 1 oktober 2018. Länsstyrelsen valde att upphäva delen i beslutet om passiv penninginsamling. Förvaltningsrätten har nu beslutat att upphäva Länsstyrelsens upphävande. Detta gör att delen i de lokala ordningsföreskrifterna som rör passiv penninginsamling nu har vunnit laga kraft och kommer att börja tillämpas den 1 augusti 2019.

Tillstånd 

Personer som vill bedriva passiv penninginsamling inom dessa områden måste därmed söka tillstånd hos Polisen. Detta går att göra redan idag inför 1 augusti via följande blankett:

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

Kontaktuppgifter till polisstationen Eskilstuna

Ansökningsavgiften är 250 kronor.

Kontaktuppgifter

Vid frågor angående förändringar i de lokala ordningsförskrifterna kontakta
Eskilstuna kommun: www.eskilstuna.se

Kommunpolis Peter Sigurd

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Södermanland