Hoppa till innehåll
Hem » Förbud mot passiv penninginsamling i centrala Katrineholm

Förbud mot passiv penninginsamling i centrala Katrineholm

Den 1 augusti 2019 träder förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i Katrineholm i kraft. Förändringarna innebär förbud mot passiv penninginsamling på kommunens mark i centralorten.

”Från och med den 1 augusti 2019 är tiggeri förbjudet i centrala delar av Katrineholm. Tiggeri bestraffas med böter”, skriver Katrineholms kommun på sin webb. Se vilka delar som omfattas av förbudet på Katrineholms kommuns webbplats.

Vad innebär passiv penninginsamling?

Med passiv penninginsamling menar man att insamlingen sker ”passivt”, det vill säga i princip genom att personen i fråga sitter eller står på en plats med en bössa eller likande och inväntar bidrag från den förbipasserande allmänheten.

Vad innebär förändringarna i de lokala ordningsförskrifterna för polisens arbete?

  • Till Polismyndighetens uppdrag hör att utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal (Jmf 2 § polislagen (1984:387).
  • Bryter man mot förbudet begår man brott mot ordningslagen och i 3 kap. 22 § ordningslagen (1993:1617) står att den som av oaktsamhet eller uppsåt bryter mot föreskrifter enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (dvs. bryter mot lokala ordningsföreskrifter) döms till penningböter.
  • Den som inte vidtar åtgärd som man är skyldig att vidta enligt lokala ordningsföreskrifter får också meddelas tillsägelse om att vidta rättelse och sedan även föreläggas att inom viss tid vidta åtgärd. Detta följer av 3 kap. 19 § ordningslagen.
  • Polisen har också möjlighet att ingripa genom att avvisa, avlägsna eller omhänderta en enskild, om det behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Detta framgår av 13 § polislagen.
  • Eftersom förseelsen inte finns i ordningsbotskatalogen avrapporteras det hela via primärrapport.
  • Precis som vid andra ingripanden ska det göras en helhetsbedömning av ingripande personal och ingripandet måste följa behovs- och proportionalitetsprinciperna.

Kontaktuppgifter

Vid frågor angående förändringar i de lokala ordningsförskrifterna kontakta
Katrineholms kommun: www.katrineholm.se

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Södermanland