Hoppa till innehåll
Hem » Jämtland – Lokal satsning på särskilt utsatta brottsoffer

Jämtland – Lokal satsning på särskilt utsatta brottsoffer

Polisområde Jämtland får del av den nationella satsningen på brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Det innebär öronmärkta medel för nyrekrytering av fyra utredare till polisområdet.

Antalet anmälda brott mot särskilt utsatta brottsoffer fortsätter att öka. En rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att särskilt våldtäkter är svåruppklarade brott.

Polisen har en viktig roll för att bidra till att brottsoffer får upprättelse. Denna satsning ska korta utredningstiderna och höja kvaliteteten, vilket innebär ökade möjligheter att brottsoffer får sin sak prövad. 

Det här är allvarliga brott som ofta begås mot människor i beroendeställning och är därför ett mycket viktig område, säger kommissarie Sten Sundin. En ökad numerär av utredare för detta specifika område, skapar helt nya möjligheter att påbörja utredningsarbetet i så nära anslutning till brottshändelsen som möjligt. Vilket i sin tur leder till ökade möjligheter till lagföring och mer rättmätiga påföljder.

För polisområde Jämtland innebär det att fyra nya utredare som ska rekryteras. Även kompetensen inom brottsområdet ska stärkas samt förbättra arbetssättet och möjliggöra tidig bevissäkring. Rekryteringarna kommer att påbörjas inom kort och de förväntas vara på plats i början av 2020. 

För frågor gällande Polisområdets satsning, kontakta:
chef utredningsektionen Jämtland, Sten Sundin, 070-863 74 41

Satsning brott mot särskilt utsatta

I den nationella satsningen tillförs samtliga polisregioner och Nationella operativa avdelningen resurser för att förstärka brottsområdet med cirka 350 årsarbetskrafter. Totalt satsas cirka 300 miljoner kronor årligen.

Polisregion Nord har utifrån myndighetens beslut fått en ramhöjning med 21,8 miljoner för att från 2020 för att möjliggöra rekrytering, utbildning och uppstartskostnader för 27 utredare inom arbetet med särskilt utsatta brottsoffer.

I kategorin brott mot särskilt utsatta ingår:

  • brott i nära relation
  • våldtäkt
  • våld mot barn
  • sexualbrott mot barn

Länk till nationell nyhet

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus hela Jämtland.