Hoppa till innehåll
Hem » Gränspolisen i polisregion Väst genomför åtgärder efter Schengenrapporten

Gränspolisen i polisregion Väst genomför åtgärder efter Schengenrapporten

Gränskontrollnynäs8

Gränspolisen i polisregion Väst arbetar sedan två år tillbaka med ett åtgärdspaket baserat på Schengeninspektionens rapport 2017.

2017 genomgick Sverige en så kallad Schengenutvärdering. Minst vart femte år ska medlemsstaternas efterlevnad av Schengenregelverket utvärderas av EU-kommissionen på ett antal områden. Schengenutvärderingen omfattade flera områden, däribland yttre gräns (luft och sjö). Gränspolisen i Väst ser positivt på Schengeninspektionen.

– Rapporten och återkopplingen ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet, säger Susanne Arvidsson, sektionschef på gränspolisen i region Väst. Vi uppfattar det som att vi har en bra verksamhet i grunden, men vi var samtidigt medvetna om att vi skulle få nedslag i vissa områden.

– I Väst började vi utöka grund- och fortbildningarna redan våren 2017, för att säkerställa att våra medarbetare har den kompetens som krävs utifrån de krav som ställs idag, på grund av nya brottsmodus, aktuella trender och riskindikatorer. Vi förstärker vår yttre gräns bland annat genom att kvalitetssäkra och rättssäkra våra arbetssätt och rutiner.

Utöver Schengenrapportens påpekanden så har gränspolisens uppdrag och verksamhet påverkats kraftigt de senaste tre åren på grund av de massiva migrationsströmmarna. Det här har medfört att Sverige har tagit beslut om en återinförd gränskontroll vid inre gräns, vid strategiskt utvalda gränskontrollplatser – för att stävja migrationsströmmarna i första hand. Men även för att bevaka den förhöjda terrornivån som råder i landet. Susanne Arvidsson förklarar att gränspolisen kommer att växa.

– Vi måste dimensionera oss för att kunna möta vårt nuvarande uppdrag. Nationella operativa avdelningen har processansvaret, medan verksamhetsansvaret i regionen ligger på oss. Resurstillsättningen tittar vi nu på ­– ledning och styrning förstärks redan i linje med olika processer, för att kunna vi ska kunna hantera vårt uppdrag.

Nya förordningar ska samtidigt implementeras i verksamheten.

– De nya förordningarna medför oerhört stora förändringar, både nationellt och regionalt.

Polisens nationella IT-avdelning är också involverad i utvecklingsarbetet, man tar fram nya tekniska lösningar för att förbättra de verktyg som gränspolisen har tillgång till idag.

– IT-avdelningen bygger bland annat upp parallella system för underlätta informationsöverföringen inom landet såväl som gentemot våra medlemsstater.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Halland. Alla olyckor och brott.