Hoppa till innehåll
Hem » Resultat trygghetsmätning 2019 – lokalpolisområde Malmö

Resultat trygghetsmätning 2019 – lokalpolisområde Malmö

Många Malmöbor oroas över utomhusstörningar och är fortsatt oroade över att utsättas för brott – även om oron har minskat något från i fjol, visar årets trygghetsmätning. Samtidigt anser allt fler invånare att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Problemen har minskat i Malmö – det är invånarnas upplevda känsla, visar resultaten av årets trygghetsmätning. Mätningen genomfördes under augusti-oktober – en period som föregåtts av en längre tid med minskad brottslighet och minskat grovt våld. Siffrorna visar dock att oron att utsättas för någon typ av brott är fortsatt hög (74 procent) – även om det har minskat något – och är också det som oroar Malmöborna mest.

– Även om våldet har minskat ser vi en ny, ökad hänsynslöshet i brotten – något som påverkar den upplevda tryggheten. Samtidigt ser vi nu att den faktiska brottsligheten i Malmö är den lägsta på nästan 20 år vilket är en otroligt positiv utveckling, säger Mattias Sigfridsson, t.f polisområdeschef i Malmö.

Bråk och ungdomsgäng oroar
Likt föregående år anser en hel del av Malmöborna att hastighetsöverträdelser (52 procent) och nedskräpning (47 procent) är en del av problembilden i Malmö.

– Malmö stad jobbar löpande med att hålla staden ren och hel både genom dagliga renhållningsinsatser men även genom utökad renhållning vid behov. Nedskräpning är en beteendefråga och vi arbetar aktivt med olika renhållningskampanjer. Vi ska se till att det finns rätt mängd sopkärl och att dessa töms. För att staden ska upplevas som ren och hel har alla som använder staden ett personligt ansvar att se till så att skräpet hamnar rätt, säger Tobias Nilsson, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.

Sedan 2018 har den upplevda oron kring utomhusstörningar stigit något, där en otrygghet kring personer som bråkar och slåss utomhus och ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen är det som har ökat. Däremot upplever färre att kvinnor antastas i området där man bor, visar årets trygghetsmätning som rent generellt påvisar ett snarlikt resultat som i fjol.

Förtroendet för polisen ökar
Positiva trender i årets mätning är bland annat att det fysiska våldet har minskat, där allt färre (1.6 procent) uppger att de utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna. Även förtroendet för polisen har ökat i form av att fler invånare anser att polisen bryr sig om de lokala problemen (54 procent).

Denna ökning sticker ut ibland annat Södra Innerstaden där 60 procent (54 procent 2018) anser att Polismyndigheten bryr sig om de lokala problemen. Detta trots att årets trygghetsmätning visar att allt fler i just Södra Innerstaden känner bland annat otrygghet kring ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.

– Det är mycket glädjande att medborgarna upplever att vi bryr oss om de lokala problemen och ser det omfattande arbete som polisen lägger ner på att förhindra och minska brottslighet, säger Mattias Sigfridsson.

Även i Oxie ser man en positiv trend. Där är årets statistikresultat den lägsta på de senaste fem åren avseende andel invånare som känner oro att utsättas för brott (71 procent) samt som upplever problem med folk som bråkar och slåss utomhus (8.8 procent). I området har man även bäst resultat på fem år gällande känslan av trygghet att vara ute ensam en sen kväll i Oxie (59 procent).

Fler känner sig trygga utomhus
Dock är den konkreta känslan av otrygghet hos invånarna fortsatt relativt hög i Malmö, något som har ökat över tid sedan 2016, där rädslan för speciella personer i sitt eget bostadsområde (13 procent) och oro kring sportevenemang (5.5 procent) är något som har stigit något sedan i fjol.

Men överlag uppger allt fler respondenter att man känner sig trygg ute ensam en sen kväll (51 procent) och andelen som avstått från någon typ av aktivitet på grund av rädsla att utsättas för brott (18 procent) minskar.

– Vi jobbar aktivt för att allmänheten ska känna sig trygg ute, men vi är väl medvetna om händelserna som har påverkat Malmö den senaste tiden. Vi känner stor tillit till de årliga trygghetsmätningarna. Underlaget som vi får från medborgarna ligger till viktig grund för Malmöpolisens fortsatta planering, säger Mattias Sigfridsson.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus skåne