Hoppa till innehåll
Hem » Färre medborgare utsätts för brott

Färre medborgare utsätts för brott

Allt färre medborgare i region Syd utsätts för brott. Samtidigt förefaller tryggheten i samhället att öka, liksom förtroendet för polisen. Det visar årets trygghetsmätning i region Syds 58 kommuner.

De preliminära övergripande resultaten från årets trygghetsmätning, som gjordes i september i år, visar att andelen medborgare i region Syd som inte utsatts för något som helst brott under de senaste 12 månaderna ligger på 82,25 procent. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts.

Likaså visar undersökningen att andelen medborgare som utsatts för våld, stöld eller skadegörelse fortsätter att minska, och är nu nere på historiskt låga 14 procent – att jämföra med 15 procent 2018 och 17 procent 2012.

– Utsattheten för brott fortsätter att minska och har minskat kraftigt sedan ett tiotal år. Detta gäller både våldsbrott och mängdbrott som stöld och skadegörelse, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd.

Otryggheten och oron minskar

Dessutom förefaller tryggheten i samhället att öka. I undersökningen minskar Indikatorn ”Otrygg ute ensam sen kväll” och indikatorn ”Trygg ute sen kväll” ökar något.

– Vi ser också att allt färre människor oroar sig för att utsättas för brott, förklarar Mats Trulsson, och poängterar samtidigt att även om tryggheten ökar jämfört med förra årets mätning, är otryggheten ändå hög i förhållande till risken för att faktiskt utsättas för brott.

Jarl Holmström, biträdande regionpolischef och operativt ansvarig i region Syd, tycker att det är glädjande att något fler medborgare känner sig lite tryggare:

– Det är en positiv utveckling. Att tryggheten verkar öka kan uppfattas som motsägelsefullt, när vi den senaste tiden upplevt flera grova brott som också fått stort medialt fokus. Men det finns många faktorer som påverkar om vi känner oss trygga eller otrygga. Grova brott påverkar i en riktning. I fall de boende uppfattar att polisen, tillsammans med kommunerna, aktivt arbetar och reagerar på de störningar som de boende uppfattar så påverkar det i andra riktningen. Sprängningarna, till exempel, är en problematik som vi arbetar mycket aktivt mot, säger han.

I årets trygghetsmätning menar respondenterna att polisen i något högre grad än tidigare bryr sig om de lokala problemen. Kritiken mot polisens lokala arbete fortsätter att minska och närmar sig det bästa värdet under alla år.

Färre anmäler brott

Dessvärre visar årets trygghetsmätning också att endast 36 procent av de tillfrågade uppger att de anmäler de brott de utsatts för. Detta har minskat sedan 2012.

– Det här måste vi ta till oss och fundera vidare över. Handlar det till exempel om ett bristande förtroende för vår förmåga att lösa de brott som begås, eller handlar det kanske om ett anmälningsförfarande som är krångligt och tar tid? säger Mats Trulsson.

Årets trygghetsmätning i region Syd har skickats ut till drygt 71 000 medborgare i åldrarna 16-85 år över hela region Syd. 61,5 procent har svarat, vilket betraktas som mycket högt för en enkätundersökning av denna typ. De preliminära resultaten ska nu fastställas, sammanställas och analyseras. De slutgiltiga resultaten och slutsatser kring dessa kommer att presenteras lokalt under november och i början av december. Resultaten kommer att ligga till grund för planeringen av polisens verksamhet under kommande år.

Om trygghetsmätningen

Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar i samtliga 58 kommuner i regionen nedbrutna i 234 områden. I år fick drygt 71 000 boende möjligheten att, i september i år, svara på frågor kring hur de uppfattar tryggheten och ordningen i sitt bostadsområde, om de utsatts för någon form av brott och hur de uppfattar polisens lokala arbete. Svarsfrekvensen ligger på 61,5 procent.

Resultaten håller nu på att bearbetas och ställas samman per kommunnivå, och kommer att presenteras under november-december.

Denna form av trygghetsmätningar har genomförts på samma sätt, mer eller mindre årligen, i hela regionen under 15 år.  Med anledning av detta är resultaten jämförbara över lång tid.

Frågeställningarna är utifrån fem huvudområden:
• ordningsstörningar
• utsatthet för brott
• oro att utsättas för brott
• konkret otrygghet
• polisens lokala agerande

Lokala trygghetsmätningar av detta slag är att betrakta som en aktuell operativ underrättelseinhämtning som ska ligga till grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommuner och andra.

Resultaten är ett av de viktigaste underlagen för att ta fram en aktuell lokal problembild. Den ger i sig ingen direkt bild av lämpliga åtgärder utan ska tillsammans med andra underlag ligga till grund för verksamhetsplanering, medborgardialoger och medborgarlöften.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kalmar län - alla senaste nyheter och blåljus.