Hoppa till innehåll
Hem » Larmvägar prövas

Larmvägar prövas

Den 28-30 augusti genomfördes AlarmEx, en del av krisövningen Barents Rescue 2019. AlarmEx är en larmövning i syfte att pröva larmvägar mellan de deltagande länderna.

Barents Rescue är en civil krishanteringsövning för att öva förmågan till gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer och olyckor i Barentsregionen. Övningen består av flera delar där AlarmEx är en del, övriga delar är bland annat en fältövning och en DVI-övning (Disaster Victim Identification) som genomförs i Kiruna i september.

AlarmEx syftade till:

  • Att pröva larmvägar
  • Lärande när det gäller gränsövergångar
  • Lärande när det gäller mottagande av internationellt stöd
  • Lärande när det gäller avslut av insats och stöd 

Från Polismyndigheten deltog polisregion Nord samt Nationella operativa avdelningen (NOA).  

– För vår del handlar det om att öva vår förmåga att kunna identifiera vilka behov av internationellt stöd vi har i det aktuella övningsscenariot. Vi ska också kunna göra en bedömning av de resurser som erbjuds samt hantera de frågor som blir aktuella i och med att resurser från andra länder kommer till Sverige för att verka, berättar Mikael Partin, biträdande nationell övningsledare för Polismyndigheten under Barents Rescue 2019.

Nästa steg i Barents Rescue 2019 är Event Week den 23-27 september i Kiruna. Då genomförs en fältövning på flera platser för räddningstjänst, sjukvård, polis med flera, samt en fullskalig DVI-övning (Disaster Victim Identification).

Mer information

MSB om Barents Rescue

Om DVI och katastrofregistering

Kontaktperson

Richard Berglund, nationell övningsledare, Polismyndigheten. E-post: rickard.berglund@polisen.se

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Alla blåljus för hela Norrbotten.