Hoppa till innehåll
Hem » Summering av polisens kommendering

Summering av polisens kommendering

Polisinsatsen för årets Västerås Cityfestival och Summer Meet är avslutad. Polisen har funnits på plats på vägar, torg, campingar och i publikhav. Sammanfattningsvis har evenemangen löpt på utan större störningar och med färre anmälda brott än väntat.

Hundratusentals personer har besökt evenemangen och polisen har mottagit en mängd larmsamtal som har hanterats av kommenderingspersonalen. Antalet inkomna ärenden till polisen ökar när många människor samlas på en relativt liten yta och det är alkohol inblandat.

– Kommenderingen har arbetat dygnet runt för att förebygga och utreda brott när evenemangen har pågått. En första överblick visar att antalet brottsanmälningar är betydligt färre än väntat, men fortsatt ser vi allvarligt på de brott som har begåtts, säger kommenderingschef Linda Hedmark.

– Många av ärendena som polisens kommendering har hanterat har skett utanför evenemangsområdena och det är viktigt att poängtera. Alla brott och störningar som har skett är inte på grund av Västerås Cityfestival och Summer Meet, fortsätter Linda Hedmark. 

Förutom ingripandepoliser och trafikpoliser, har bland annat har rytteriet, kustbevakningen och polisflyget varit en del av polisinsatsen. Många av poliserna som har arbetat med evenemangen har vittnat om god stämning bland besökarna.

– Jag har pratat med flera poliser som har arbetat ute på fältet och alla har uttryckt att det har varit god stämning och få ingripanden bland besökarna. Det har mestadels varit feststämning.

– Samverkan med Västerås stad, arrangörerna och andra externa parter vill jag lyfta fram som en väsentlig del varför antalet brottsanmälningar är färre än förväntat. Polisen har tillsammans med ordningsvakter, volontärer och publikvärdar haft hög synlighet och det vet vi av erfarenhet är brottsförebyggande, säger Linda Hedmark.

Polisens mål har varit att skapa trygga och säkra evenemang. För att nå dit har polisen under lång tid samverkat med Västerås Stad, arrangörerna och andra externa parter.

– Vårt goda samarbete och ständiga dialog har varit en framgångsfaktor. Sen har det givetvis funnits olika intressen när vi har diskuterat frågor, men vi har hela tiden kommit fram till gemensamma beslut.

En händelse som poliskommenderingen hanterade och som sticker ut är en hotellbyggnad på Ångkraftsvägen som fick utrymmas efter att brandlarmet gått. På kort tid evakuerades över 300 personer som med buss transporterades till en närliggande skola.

– Vid det tillfället sattes vår framarbetade samverkansmodell på prov i ett akut läge och arbetet visade sig falla väl ut. Alla involverade parter, däribland Västerås Stad, visade på god handlingskraft och ett gott samarbete.

– Till sist vill jag passa på att tacka alla som på något sätt har medverkat i polisinsatsen under de här två evenemangen, avslutar Linda Hedmark.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Västmanlands län.