Hoppa till innehåll
Hem » Färre anmälningar under Almedalsveckan 2019

Färre anmälningar under Almedalsveckan 2019

Polisens insats under Almedalsveckan 2019 är nu över. Veckan har präglats av hög synlighet med uniformerade poliser och färre anmälningar än 2018.

Kommenderingsledningen för polisens insats i Almedalen 2019 tog i våras beslut om att ha en högre synlighet genom fler uniformerade poliser under årets kommendering jämfört med föregående år. För första gången under en Almedalsvecka var även rytteriet på plats.

– Min bild är att det har märkts, och det är den återkoppling jag också har fått. Det kan inte ha varit många som rört sig i Visby under veckan och missat vår uniformerade personal, säger kommenderingschef Christer Birgersson.

Ute på plats i Visby under Almedalsveckan har Johan Barvaeus, polisinsatschef, lett arbetet. En viktig del har varit kontakten med allmänheten.

– Jag och mina kollegor har pratat med en hel del med människor i Visby under den här veckan. De har uttryckt att de uppskattat vår stora närvaro. Och polisens kontaktcentrum samt polisens volontärer som haft mobila poliskontor vid Hamnplan i Visby och varit en fantastisk kontaktyta, säger Johan Barvaeus

38 anmälningar 2018 och i år 14 anmälningar

I år har det kommit in färre brottsanmälningar inom kommenderingen jämfört med ifjol. 2018 inkom det totalt 38 stycken, i år blev det 14 stycken. Åtta av årets anmälningar gäller hatbrott och av dem är fem stycken hets mot folkgrupp. I fyra av de fem ärendena som rör hets mot folkgrupp är det polisen som initierat anmälningarna.

I år har också utredningskompetensen förstärkts på plats med specialistkompetens från demokrati- och hatbrottsgruppen i region Stockholm.

– Antalet anmälningar om hatbrott är fler i år jämfört med förra året. En anledning till det är att vi haft demokrati- och hatbrottsspecialister på plats vilka har initierat flera av anmälningarna. Så även om hatbrottsanmälningarna är fler kan det förhoppningsvis i förlängningen leda till att förtroendet för vårt arbete ökar, eftersom vi själva tack vare våra specialister har tagit beslut om flera av anmälningarna för att pröva praxis. Vi har jobbat offensivt, säger Niclas Larsen, som är chef för demokrati- och hatbrottsgruppen i region Stockholm.

Polisen i Almedalen har kritiserats för att tidigare år inte nått tillräckligt snabbt och långt i förundersökningar när det gällt hatbrott.  

– Vi tar kritiken på stort allvar, men kan ändå konstatera att vad gäller utredningar under Almedalsveckan 2017 och 2018 har vi haft en god uppklarningsprocent vad gäller anmälda brott som har redovisats till åklagare. Att det i vissa fall tagit tid handlar om att vi i några ärenden avvaktat praxis, säger Anette Haag, biträdande kommenderingschef och fortsätter:

– Polisen ser allvarligt på hatbrott. Det är ett brott mot våra grundläggande fri- och rättigheter och allas lika värde och vi arbetar hela tiden för att bli bättre också här. Det är väldigt viktigt att den som utsätts för ett hat- eller demokratibrott polisanmäler så att vi kan följa brottsutvecklingen, se trender och sätta in rätt åtgärder. Med ökad lagföring och ökad kompetens i hatbrott följer ett ökat förtroende för rättsystemet, säger Anette Haag.

Kamerorna till stor hjälp

Polisen har haft fler kameror uppsatta i Visby i år. Det har varit en framgångsfaktor, där det i realtid har varit möjligt att se händelser, eller snabbt kunna hitta händelser det har behövts tittats närmare på. Lika väl som de kan användas i brottsförebyggande och utredande syfte kan de också visa när brott inte har begåtts. Ett exempel på det senare var när en utställare ville göra en anmälan om skadegörelse av ett tält. Då kunde personal tack vare kamerorna snabbt se att det var regn och blåst som var orsaken och inte skadegörelse.

Kommenderingschef Christer Birgersson vill sammanfattningsvis tacka samverkanspartners, den egna personalen och inte minst de besökare som varit i Almedalen.

– Även arbetet vi gjort detta år kommer att utvärderas och vi ska se vad vi kan göra bättre. De polisanställda som jobbat ute har tagit sig god tid att samtala och återkoppla med människor i Visby, vilket har stor betydelse för förtroendet. Många besökare har också kontaktat oss och jag upplever att de flesta uppskattar vår närvaro. Almedalsveckan har kunnat genomföras på det sätt vi hoppats vilket är positivt, säger Christer Birgersson.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Gotland.