Hoppa till innehåll
Hem » Hittills 500 tillstånd givna för allmänna sammankomster i Visby

Hittills 500 tillstånd givna för allmänna sammankomster i Visby

Polisen i region Stockholms tillståndsenhet hanterar de ansökningar som kommer in om att hålla allmän sammankomst i Visby under Almedalsveckan. Fram till den 28 juni har cirka 500 ansökningar hanterats och regelverket för vad som gäller är tydligt.

– Grunden i bedömningen är att i princip alla som söker får tillstånd. Om platsen de söker är upptagen ska de erbjudas annan ledig plats om sådan finns. I nuläget vet vi till exempel att Hamnplan i Visby är full och där finns inte plats för ytterligare sammankomster, säger Christer Birgersson, kommenderingschef och ansvarig för polisens insats i Almedalen.

Tillstånd för att anordna allmän sammankomst får endast nekas av tre skäl. Om det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet, med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi. Utgångspunkten är att Polisen endast i undantagsfall kan neka tillstånd, och först när övriga möjligheter att förebygga oroligheter är uttömda.

Tillstånd kan till exempel inte nekas enbart av den anledningen att man kan förvänta sig angrepp från åskådare eller deltagare i en motdemonstration. Ett nekande med hänsyn till ordning och säkerhet måste baseras på att man förväntar sig svårare ordningsstörningar från deltagarna i den sökta allmänna sammankomsten, inte från utomstående personer.

Tillståndsprövningen ska heller inte vara beroende av omgivningens gillande eller ogillande. Det är tydligt uttryckt i de skrivningar och tolkningar som finns av lagen.  

– Grundläggande i arbetet är att polisen är opolitisk, opartisk och arbetar utifrån gällande lagstiftning. Vi får därmed inte göra någon egen bedömning eller anta att någon ska bryta mot lagen under en allmän sammankomst, säger Christer Birgersson.

Ökad synlighet och kameror
Polisens uppdrag innebär flera delar. Det handlar om att ge de människor som önskar möjlighet att utöva sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt. Samtidigt ska polisen upprätthålla ordning och säkerhet samt utreda de eventuella brott som begås.

Polisen gör i sitt arbete med ordning och säkerhet bedömningar inför varje insats. I det arbetet tittas och planeras det för möjliga scenarier – det är en del av polisens arbetssätt.

– Vi har mycket kunnig personal på plats i Visby med stor erfarenhet av att arbeta med allmänna sammankomster. Vi arbetar för att se till att ordning och säkerhet ska råda och för att de som önskar ska få att uttrycka sina åsikter. Om brott begås kommer vi att ingripa i det läge det är taktiskt bäst, säger Christer Birgersson.

När det gäller polisresursen i Visby under Almedalsveckan består den av flera olika kompetenser. Arbetet sker enligt ett koncept kallat den särskilda polistaktiken för att förhindra eventuella ordningsstörningar.

Inom den särskilda polistaktiken arbetar både uniformerad och civilklädd polispersonal. I år kommer polisen att ha extra många synliga poliser på plats samt utredare som är specialiserade på demokrati- och hatbrott. Utöver det har polisen även tillgång till andra redskap som till exempel kamerabevakning. Det finns ett flertal kameror uppsatta i olika delar av området till hjälp i både brottsförebyggande och utredande syfte.

Polisrytteriet är också på plats för att delta i arbetet för ökad synlighet och trygghet.

– Polisen kommer att göra sitt yttersta för att den upplevda tryggheten ska öka, säger Christer Birgersson.

Läs mer om vad som gäller vid allmänna sammankomster och om polisens arbete under Almedalsveckan här.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Gotland.