Hoppa till innehåll
Hem » Bra dialog med Ronnebyborna

Bra dialog med Ronnebyborna

Narkotikaproblem bland unga, trygghet i offentlig miljö och trafiksäkerhet är de områden som Ronnebys invånare vill att polisen ska prioritera i sitt arbete. Det är resultatet av polisens medborgardialog i Ronneby och Kallinge i maj.

Polisen genomförde den 2 maj 2019 en medborgardialog för att skapa ett bra underlag till de nya medborgarlöften för Ronneby kommun som ska tas fram under hösten 2019.

Sammanlagt 249 intervjuer gjordes i Ronneby och Kallinge under dagen för att ta reda på vad Ronnebyborna tycker att polisen ska prioritera.

I förväg hade åtta problemområden identifierats genom interna diskussioner, där samtlig personal i lokalpolisområde Karlskrona (där Ronneby kommun ingår) deltog i diskussionerna. Till detta har även lagts brottsstatistik samt resultatet av den genomförda trygghetsmätningen.

De åtta områdena som polisen identifierade är:

 • Stölder/inbrott, bostadsrelaterat
 • Trygghet i centrummiljön och på offentliga platser
 • Integration/utanförskap
 • Trafiksäkerhet
 • Skolmiljö
 • Ungdomar och narkotika
 • Livsstilskriminella
 • Hot/mobbning på sociala medier/internet

För att ta reda på vilka av dessa områden som man i Ronneby tycker är viktigast fick var och en av de intervjuade de åtta områdena presenterade för sig och sedan valde de ut de tre områden som de tycker är viktigast att jobba med. Dessa rangordnades även efter proritet ett till tre.

De tre områden som Ronnebyborna tycker är viktigast att satsa på är:

 1. Ungdomar och narkotika
 2. Trygghet i centrummiljön och på offentliga platser
 3. Trafiksäkerhet

Under hösten fortsätter arbetet inom polisen med att ta fram de nya medborgarlöften som ska gälla under 2020 och 2021. Löftena baseras på de dialoger som hållits både internt och externt med medborgare. Löftena ska inte röra åtgärder som redan ingår i ordinarie verksamhet, de ska följas upp och resultaten ska kommuniceras.

Bakgrund

Sedan några år arbetar polisen med medborgarlöften för att i högre utsträckning än tidigare engagera och involvera medarbetare, medborgare, och andra samhällsaktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Arbetssättet ska utmynna i ett dokument – medborgarlöftet – som beskriver vilka åtgärder polisen och dess samverkansparter lovar att vidta för att komma åt identifierade lokala problem.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus för hela Blekinge.