Hoppa till innehåll
Hem » Sexköpare upptäckta under polisinsats

Sexköpare upptäckta under polisinsats

Lokalpolisområde Västerås har genom utbildning ökat sin kunskap om kontroll och rapportering av brott gällande köp av sexuella tjänster och koppleri. Efter utbildningen har polisen tillsammans med regionkoordinatorerna genomfört en insats mot sexhandel.

Insatsen pågick under vecka 22. Simon Häggström, specialist på prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vid NOA, inledde veckan med att utbilda personal från ingripandeverksamheten i Västerås.

– Syftet med utbildningen är att sprida kunskap om bland annat arbetsmetoder och lagstöd, för att fler poliser på fältet ska kunna upptäcka och utreda köp av sexuella tjänster och koppleri. Personal i linjeverksamheten ska kunna jobba mot den här typen av brott även om det inte pågår en riktad insats, säger insatsledare Anna Haglund.

Från tisdag till fredag samma vecka genomfördes praktisk tjänstgöring och det ledde till att flera nya brott upptäcktes, de flesta i Västerås.

– Insatsen genomfördes både i och utanför länet. Bland annat upprättades 14 stycken anmälningar om köp av sexuell tjänst och samtliga köpare som ertappades var män i åldrarna 21 till 61 år, säger Anna Haglund.

Påföljden för brottet köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år.
Fullbordat brott ger runt 50 dagsböter och ett försök brukar ligga på runt 40 dagsböter. I de flesta av fallen erkänner den misstänkte brottet på plats och tilldelas då ett strafföreläggande.

Att sälja sexuella tjänster är däremot inte olagligt och under insatsen har polisen tillsammans med regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel i region Mitt arbetat för att personerna som har sålt sex ska få hjälp.

– Vi lyssnar till hur personen mår, om han eller hon är utsatt för någon brottslig verksamhet och hur vi kan hjälpa till. Regionkoordinatorerna har varit en stor hjälp i det omhändertagande arbetet som har tagit vid när polisen avslutat sitt uppdrag, säger Anna Haglund.

– Regionkoordinatorerna fångar även upp dem som har köpt sexuella tjänster i ett försök att förhindra att de begår samma typ av brott igen, fortsätter Anna.

Under insatsen upptäckte polisen även andra brott och förde orossamtal med flera personer (de flesta under 25 år) som ligger i riskzonen för att sälja sexuella tjänster.

– Förhoppningsvis kan det hjälpa dem att bryta ett negativt mönster i tid, säger Anna Haglund.

– Inom ramen för insatsen upprättades en anmälan om koppleri alternativt grovt koppleri, då en lägenhetsinnehavare i Västerås misstänks ha hyrt ut sin bostad till två kvinnor som sålt sexuella tjänster.

Ser prostitutionen annorlunda ut i Västmanlands län än mot andra län i Sverige?

– Nej, bilden av prostitution ser ungefär likadan ut i hela Sverige och resultatet från insatsen visar att det är en pågående verksamhet som vi fortsatt måste jobba mot, avslutar Anna Haglund.

Regionkoordinatorer

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT, leds av Jämställdhetsmyndigheten. Regionkoordinatorerna ingår som ett viktigt led i NMT och samarbetar med ansvariga myndigheter och organisationer.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Västmanlands län.