Hoppa till innehåll
Hem » Gemensam insats mot arbetskraftsexploatering

Gemensam insats mot arbetskraftsexploatering

Sverige deltog i en europeisk aktionsvecka riktad mot arbetskraftexploatering under vecka 15. Samtliga polisregioner deltog, här är resultaten för region Öst.

Polisen i region Öst har tillsammans med andra myndigheter, genomfört inspektioner på arbetsplatser i syfte att hitta personer som utnyttjas och företag som får felaktiga konkurrensfördelar. I polisregion Öst har fokus legat på i första hand nagelsalonger och olika typer av skönhetssalonger. Totalt inspekterades 40 arbetsplatser i Eskilstuna, Norrköping samt Jönköping.

– Vi satte oss i planeringen tillsammans med de andra myndigheterna och tittade på vilka uppslag och kunskaper som fanns. Insatserna var sedan en gemensam prioritering mot de platser där vi trodde på störst möjlighet att hitta de här potentiella brottsoffren, säger Tony Georgson, operativ samordnare för polisens insats i region Öst.

Brottet är i sig svårt att utreda då många av de drabbade kan vara ovilliga att anmäla eller delta i utredningen.

– Det är långt ifrån självklart att personerna vi hittar ens själva förstår att de är brottsoffer. Därför var det viktigt för oss med bra förberedelser om förutsättningarna och vad vi skulle se när vi kom ut, säger Tony Georgson.

En viktig del i förberedelsen var att få in erfarenheter från andra myndigheter och Tony lyfter där bland annat fram Jämställdhetsmyndigheten.

– De fick oss att lyfta blicken och medvetandegjorde problematiken. Med det färskt i minne var det lättare för vår personal att känna igen vilka som kunde vara potentiella brottsoffer, säger han.

Tillslagen
När tillslagen skulle genomföras var det polispersonal som gick in först för att se till att vi hade kontroll på personer, utrustning och lokaler. Därefter kom övriga aktörers personal in, alla med sin specifika uppgift och befogenhet.

– Det var i mina ögon en framgångsfaktor att vi kunde använda oss av varandras kompetens. Ta en sådan sak som de potentiella brottsoffren. Vi kan inte utreda alla de ärendena om de själva inte vill medverka men då har exempelvis Socialtjänsten möjlighet att stötta dem så de får hjälp att hantera sin situation, säger Tony Georgsson.

Deltagande myndigheter i Öst var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Kronofogden, Länsstyrelsen samt personal från kommunerna. Alla hade inte aktiv personal på plats. 

Gjorda inspektioner/kontroller (Öst)

  Antal
Företag 40
Personer

110

Potentiella brottsoffer

9

Upprättade anmälningar

2 st. Utl. 20 kap 5§ (arbetsgivare)

Omhändertagna enligt utlänningslagen

6

Resultatet för andra myndigheterna redovisas separat av varje myndighet.

Polismyndighetens nationella nyhet om gemensamma nyheten.

Kontaktperson för media
Tony Georgson, operativ samordnare för insatsen i polisregion Öst.
Telefon 010-566 54 46.
Tillgänglig under eftermiddagen onsdag 17 april.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Södermanland