Hoppa till innehåll
Hem » Fler resurser till trafikgrupperna

Fler resurser till trafikgrupperna

Kontroll av yrkestrafik

Region Syd tillför nu resurser till regionens trafikgrupper som ansvarar för kontrollen av yrkestrafiken. Dessa grupper får också ett tydligare samordningsansvar för hela trafikverksamheten i respektive polisområde.

Under året ska också en ny analys göras på hur trafikflödena ser ut i regionen.

År 2016 beslutade polisregion Syd om en förändring av regionens trafikverksamhet. Polisområdena fick ansvar för all operativ trafikverksamhet, inklusive yrkestrafiken och operativa enheten fick ett samordnings- och processledningsansvar. Sedan dess har antalet trafikpoliser minskat. Region Syd tar nu ett första steg för att återställa den numerär som en gång beslutades.

– Vi kommer att tillföra 14 trafikpoliser och två bilinspektörer till trafikgrupperna under 2019. Det kommer inte att vara tillräckligt, men det kommer ett vara ett steg i rätt riktning. I takt med att vi framöver kommer att växa än mer kommer vi under de kommande åren att tillföra ytterligare resurser, säger regionpolischef Carina Persson.

Justeringen av resurserna ska göras inom regionens trafikgrupper, det vill säga de grupper som i huvudsak arbetar med att kontrollera yrkestrafiken. Det handlar bland annat om kör- och vilotider och om fordons beskaffenhet, last, vikt, mått och tillstånd samt farligt gods.

Den regionala processledningen inom operativa enheten kommer också att utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för polisområdena att bedriva trafikverksamheten. Det arbetet ska fokusera på kompetensförsörjning, samverkan och kommunikation för att skapa ett större engagemang för trafiksäkerhetsarbetet i hela regionen.

Under 2019 kommer även en översyn att göras över var regionens trafikgrupper ska vara placerade strategiskt sett, i förhållande till vägnät och trafikmönster.

– Inte minst Skåne är en expansiv region, trafikflödena ökar och mönster förändras. Det är viktigt att vi bedriver trafikverksamheten där det ger störst effekt så att antalet skadade och döda i trafiken minskar, säger Ann-Louise Kämpe, chef för operativa enheten.  

Under året görs också ett omtag när det gäller trafiksäkerhetsarbetet i regionen. Läs mer här.

 

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kalmar län - alla senaste nyheter och blåljus.