Hoppa till innehåll
Hem » Vi hjälper alla till att forma det samhälle vi ska leva i

Vi hjälper alla till att forma det samhälle vi ska leva i

Så är då 2018 till ända och framför oss ligger ett nytt och outforskat år. För oss inom polisen Västernorrland har det gånga året bestått av hårt arbete och många nya erfarenheter. Vi vet att våra medarbetare har gjort allt de har kunnat och ibland mer.

Vi är stolta över det arbete vi gjort tillsammans men vi vet också att vi inte alltid har nått ända fram. Vi kan exempelvis se att under det senaste året har inbrottsstölderna gått ner i Västernorrland. Detsamma gäller våldsbrottsligheten medan bedrägeribrotten tyvärr har ökat drastiskt. Om tryggheten i samhället har blivit bättre eller sämre är därmed inte helt lätt att säga, men en sak är klar – samhället förändras, på gott och ont, och vi vet att vi inte kan använda gamla lösningar på nya problem.

Vi påstår inte på något sätt att vårt samhälle inte har stora utmaningar, vi är tvärtom väl medvetna om dessa då vi sitter på första parkett. Frågan är istället hur vårt samhälle ska hantera dessa utmaningar. Vi anser att alla goda krafter behöver hjälpas åt för att vi ska kunna hantera dem. Vi inom Polisen har självklart ledartröjan när det gäller brottsbekämpning, men utan hjälp från andra samhällsaktörer och framförallt medborgarna har vi små möjligheter att lyckas.

Det är faktiskt så att vi medborgare har en stor del i arbetet att forma vårt samhälle till en trygg plats att leva i. Alla bidrar vi på fler sätt än vi kan föreställa oss. Ett av våra kraftfullaste verktyg ligger oftast bara en armslängd ifrån oss. Ofta kan vi inom Polisen förundras över hur fort en åsikt sprungen ur en enskild händelse kan förvandlas till en allmängiltig sanning på sociala medier och ofta märker vi också hur stark påverkan en sådan ”sanning” kan ha på våra medborgare. En önskan från oss inom Polisen Västernorrland är att alla tänkte efter en stund innan man delar, likar eller förstärker det man läser. Vi behöver alla bli mer sansade i den samhällsdebatt som dagligen sker på sociala medier. Det är inte rimligt att delade texter från självutnämnda experter väger tyngre än forskarrapporter från exempelvis Brottsförebyggande rådet. Fakta sammanställt under ett helt år av utbildade och professionella forskare och statistiker blir inte osant eller oviktigt bara därför att man själv har en åsikt som inte bekräftas av materialet. Ta därför en stund och fundera på vilka syften den som delar eller har skrivit texten har innan du ger ditt samtycke.

Syftet med denna text är inte att dyka ner i statistikens förlovade land. Det vore fullt möjligt att visa statistik som stödjer vårt resonemang om att vi inte är på väg mot en systemkollaps, eller att allt inte är skimrande rosa. Vi hoppas istället att ni som läser detta känner tillit till att det som vi från Polisen säger eller skriver i huvudsak stämmer. Vi vet att vi har stora utmaningar i samhällsutvecklingen, men vi lever just nu i en tid som globalt brukar beskrivas som den tryggaste i mänsklighetens historia. Vi har dessutom turen att bo i Sverige som vid internationella jämförelser tillhör ett av de tryggaste hörnen i världen. I detta förhållandevis trygga hörn råkar vi dessutom bo i ett av de tryggaste länen, nämligen Västernorrland.

Vi tänkte avsluta med något odelat positivt. Under det år som gått har pendeln svängt för vårt polisområde i Västernorrland. För första gången på flera år har vi blivit fler poliser i vårt polisområde och vad vi kan se nu så kommer 2019 fortsätta att bli ett positivt år när det gäller ökning av antalet poliser. För det är vi förstås oerhört glada. Men man ska även ha klart för sig att den nu påbörjade påfyllningen har skett från en väldigt låg nivå. Vi inom Polisen ser på framtiden med tillförsikt då det finns en politisk enighet om att Polisen i vårt land behöver bli fler för att kunna hantera det samhällsuppdrag vi har. Vi hoppas och tror självklart att denna ökning även kommer Västernorrland till del, för vi är inte nöjda. Vi vill kunna ge er ännu bättre service oavsett om det gäller vår yttre verksamhet, utredningsverksamheten eller övrig service.

Det brukar sägas att civilisationens fernissa är tunn. Därför är det viktigt att vi tillsammans värnar frihet i tanke, ord och handling. Att vi värnar demokrati och allas lika värde. Vi inom Polisen kommer att fortsätta slåss för dessa värden och varje dag försöka göra samhället en aning bättre – och vi hoppas att du vill hjälpa oss på vägen mot en ännu bättre framtid!

Med förhoppning av ett bra 2019!

Kenneth Bergquist, Polisområdeschef Västernorrland

Thomas Nyberg, Kanslichef PO Västernorrland

Veronica Andersson, T.f. chef utredningssektionen Västernorrland

Dick Danielsson, Lokalpolisområdeschef norra Ångermanland

Hans Björner, T.f. lokalpolisområdeschef södra Ångermanland

Josef Wiklund, Lokalpolisområdeschef Medelpad

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Västernorrland.