Hoppa till innehåll
Hem » Myndighetsgemensam insats i södra Halland

Myndighetsgemensam insats i södra Halland

Under två dagar har polisen i Halland gjort sammanlagt 49 arbetsplatsinspektioner tillsammans med flera myndigheter.

För att få så stor bredd som möjligt i insatsen samverkade polisen i Halland och gränspolisen i region Väst med flera myndigheter; bland annat Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och i vissa fall kommunala tillståndshandläggare. Insatsen samordnades av Arbetsmiljöverket. 

Petter Skoglund på polisen i Halmstad var insatsledare. Han ser inspektionerna som ett lärande för många företag eftersom det ibland handlar om okunskap när de inte följer de krav som finns på arbetsmiljön.

– Eftersom fler myndigheter deltagit har det varit viktigt att förklara och förmedla en förståelse för vårt arbetssätt och vad vi gör och varför på de arbetsplatser som besökts, säger han.

Samlade resurser blir effektivt

Denna insats gjordes framför allt på företag i Halmstad, Laholm, Falkenberg och Hylte. Syftet med inspektionerna är bland annat att förebygga och motverka att arbetsgivare anställer personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i landet. Men syftet är också att förhindra att personer som inte har rätt att vistas här utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att motverka osund konkurrens mellan företag.

– Regeringen har gett oss direktiv att hitta de personer som vistas illegalt i landet. När vi använder oss av de resurser vi har och gör det tillsammans med andra myndigheter blir vi effektiva och har möjlighet att upptäcka oseriösa arbetsgivare som utnyttjar personer som är utsatta för exempel människoexploatering, säger Petter Skoglund.

Vid den myndighetsgemensamma insatsen gjordes bland annat 37 inre utlänningskontroller. Genom att Försäkringskassan och Skatteverket var med kunde bland annat bidragsbrott och skattebrott upptäckas.

Bakgrund

Bakgrunden till inspektionerna är en bestämmelse i utlänningslagen (2005:716 UtlL) som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innebär att Polismyndigheten självständigt får möjligheten att genomföra oannonserade arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige (prop.2017/18:176).

Personer som faller utanför de skyddsnät som finns i fråga om arbets- och anställningsvillkor löper risk att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Lagändringen ger därför Polismyndigheten bättre verktyg för att komma åt arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Resultat för dagarna

 • Antal genomförda arbetsplatsinspektioner: 49 st. 
 • Antal genomförda inre utlänningskontroller: 37 st.
 • Skatteverket, anmärkningar, eventuella viten fortsatt utredning: 22 st.
 • Migrationsverket, ärenden för vidare beredning: 23 st.
 • Arbetsförmedlingen, ärenden för vidare beredning: 11 st.
 • Försäkringskassan kommer bereda ett antal ärenden för fortsatt hantering.

Arbetsmiljöverket, förbud/brister

 • Förbud/anmärkning övriga maskiner: 10 st.
 • Anmärkningar/inspektionsmeddelande: 22 st.
 • Degmaskiner förbud: 2 st.

Övrigt

 • Vid ett antal platser upptäcktes brister i brandskydd samt att nödutgångar är belamrade med bråte. Även misstanke om att anställda bor på arbetsplatsen. Dessa brister hanteras vidare av räddningstjänsten i respektive kommun.
 • Gränspoliser bistår ordinarie polisresurs utanför insatsen med en kontroll. Två utländska medborgare tas i förvar och hanteras enligt Dublinförordningen.
 • Anmärkningar gällande tobaksvaror. Kommunen fortsatt handläggning.
 • Ett ärende gällande misstänkt näringspenningtvätt, beslag kontanter och vidare utredning.
 • Narkotikabrott eget bruk.
 • Anmärkningar för vidare handläggning av miljö och hälsa.
Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Halland. Alla olyckor och brott.