Hoppa till innehåll
Hem » Människor utnyttjas i Halland

Människor utnyttjas i Halland

Polisen tar utnyttjande av människors utsatthet på stort allvar. Därför gjordes under förra veckan kontroller av arbetsplatser i Halland men även i övriga Sverige. I Halland upptäcktes bland annat ett barn som arbetade och en person som hade 6 kr i lön.

Under onsdagen och torsdagen förra veckan kontrollerade gränspolisen tillsammans med polisområde Halland 120 arbetsplatser i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Kontrollerna gjordes i samarbete med externa myndigheter som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och kommunernas tillståndsenheter.

Magnus Karlsson var insatsledare under kontrollen i Halland.

– Det är viktigt att betona att merparten av landets företag sköter sig och vill göra rätt. Syftet med kontrollerna är att lagföra arbetsgivare som använder sig av illegal arbetskraft och att upptäcka personer som uppehåller sig i landet utan att ha rätt att vistas här, säger han.

Konkurrens på lika villkor

Myndigheterna genomför de här kontrollerna för att se till att företag konkurrerar på lika villkor och för är att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Syftet är därför också att upptäcka ej redovisade inkomster, fel i personalliggare m.m. Detta görs genom myndighetsgemensamma besök på arbetsplatser, samlingsplatser och andra utvalda ställen.

– Under de här två dagarna togs bland annat totalt tolv personer i förvar efter att de utnyttjats av arbetsgivare som illegal arbetskraft. En person uppgav att hen hade en lön på 6 kr i timmen och ett barn som arbetade överlämnades till sociala myndigheter eftersom vi befarar att barnet utnyttjats för människohandel eller människoexploatering, säger Magnus Karlsson.

Myndighetsgemensamma insatser i hela landet

Under hela förra veckan gjordes även en nationell myndighetsgemensam kontroll av restaurangbranschen. Fem av polisens sju regioner ingick i den insatsen; region Nord, region Syd, region Mitt, region Öst och region Väst. Kontrollerna genomfördes dag- och kvällstid alla dagar i veckan.

De myndigheter som ingick kontrollerna förutom Polismyndigheten var Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket som ledde insatsen.

Samarbetet är framgångsfaktorn

Myndigheterna genomför regelbundet den här typen av kontroller i Halland. De är alltid oanmälda eftersom syftet är att se hur det fungerar på företag och arbetsplatser till vardags och om det finns fel eller brister ur ett säkerhets- eller konkurrensperspektiv.

– Framgångsfaktorn vid dessa kontroller är samarbetet med kommunerna och övriga myndigheter. När vi är flera myndigheter ute på en kontroll kan vi kraftsamla och på så sätt nå bättre effekt, säger Magnus Karlsson.
Förra veckans myndighetsgemensamma insatser för att kontrollera arbetsplatser i Halland och övriga landet var planerade men gränspolisen gör även den här typen av kontroller i det dagliga löpandet arbetet.

– Resultatet av insatsen i Halland visar att det finns ett stort behov av den här typen av insatser och kontroller av arbetsplatser, säger Magnus Karlsson.

Människohandel är en organiserad transport av människor som syftar till att utnyttja dem för olika ändamål.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Halland. Alla olyckor och brott.