Hoppa till innehåll
Hem » Så avslöjade polisen stor narkotikahärva

Så avslöjade polisen stor narkotikahärva

Den illegala handeln med narkotikaklassade tabletter i Göteborg har fått en knäck i år sedan polisen slagit till mot omfattande narkotikanätverk. Under våren har allt fler dömts för inblandning i narkotikahärvan.

Så här gick det till när polisen avslöjade nätverken.

Polisens insats mot den öppna narkotikahandeln i centrala Göteborg har resulterat i att 24 personer ertappats, varav hittills 13 personer dömts till fängelsestraff och en till ungdomsvård. Ytterligare 10 individer är häktade.

–  Vi har kombinerat polisiära arbetsmetoder med bland annat dold spaning och den ovärderliga personkännedom som gatulangningsgruppen har i Göteborgs city. På det sättet har vi kommit åt både smuggling och försäljning av narkotika, summerar Tobias Bergkvist, chef för polisens regionala utredningsenhet.

Läkemedel används i missbruk

Hundratusentals narkotikaklassade tabletter har tagits i beslag i samband med insatsen. De unga männen har handlat med olika slags droger, främst Tramadol, som de senaste åren ökat kraftigt som missbrukspreparat. Inom sjukvården är Tramadol ett vanligt smärtstillande läkemedel, dock starkt beroendeframkallande och vid en överdos kan det orsaka kramper och slå ut andningen.

Spanare kartlägger narkotikaförsäljning

Per Björkman är spaningsledare vid polisens sektion mot internationell och grov organiserad brottslighet. Han berättar att polisen i höstas fick nya uppgifter om öppen drogförsäljning i centrala Göteborg. En insats planerades utifrån idén att skilda polisiära kompetenser skulle samverka för att ringa in de misstänkta narkotikanätverken och nå bästa möjliga effekt.

– Polisens spanare har kunnat kartlägga olika grupperingar som hanterat narkotika vid främst Brunnsparken och Drottningtorget. De här individerna har också kontrollerats av ordningspoliser och gatulangningsgruppen. Utifrån de uppgifterna har vi gått vidare och identifierat ledande personer i nätverket, säger Per Björkman.

Narkotikasmuggling avslöjades

Genom metodiskt spaningsarbete kartlades fyra större grupperingar som kretsade kring nätverkets nyckelpersoner, sammanlagt cirka 80 individer som sålt eller missbrukat narkotika. Spaningen ledde också vidare mot tre olika kluster av narkotikasmugglare som förser nätverken med narkotika. Smugglingen skedde dels genom vanliga försändelser som skickats per post, men också genom kurirer som importerat illegala droger från Mellanöstern eller Balkan.

– Vi kunde följa en sådan smugglingsresa från införseln i Sverige, utmed hela västkusten och ända upp till norska gränsen där 300.000 narkotikaklassade tabletter beslagtogs med hjälp av norsk polis. Dessutom anträffades cirka 300.000 kronor i kontanter.

”Kriminella entreprenörer”

Per Björkman beskriver narkotikanätverkets nyckelpersoner som kriminella entreprenörer, som affärsmässigt köpt in droger och målmedvetet knutit till sig återförsäljare som i sin tur delat upp innerstan geografiskt mellan sig.  De flesta är unga män i 18–20-årsåldern. Dag efter dag har de anlänt till sina utpekade försäljningsplatser med portionsförpackade droger som de gömt på olika platser i gatumiljön, exempelvis papperskorgar och elskåp.

Nätverkets uppbyggnad skilde sig också från den gängse bilden av kriminella gäng som ofta är hierarkiskt organiserade med tydliga våldsbenägna ledare. Nätverket har inte heller varit infiltrerat av kända kriminella gäng i Göteborgsområdet.

Brottsutredningarna har pågått hela våren

Efter tillslagen mot narkotikanätverket har polisutredningen pågått hela våren. Ännu är inte alla rättegångar avslutade mot några av dem som sitter häktade, misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Efter samverkan med gränspolisen har några personer i nätverken som inte har rätt att vistas i riket överlämnats till Migrationsverket  i väntan på utvisning.

För lokalpolisområde Göteborgs City har insatsen mot distributionsledet påverkat den öppna försäljningen av preparatet Tramadol i centrala Göteborg. Priset på preparatet i försäljningsledet på gatan uppges ha fördubblats efter insatsen.

Ständigt arbete mot narkotika i Göteborg

Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef i Göteborg City, beskriver kampen mot narkotikabrottsligheten som ett ständigt pågående arbete på flera fronter, där gatulangningsgruppen har en viktig roll, liksom ingripandepoliserna som dygnet runt rör sig i gatumiljön, parallellt med samarbetet med regionala spanare.

– Vi fortsätter kontinuerligt att arbeta mot olika nivåer i narkotikanätverken. Narkotikaförsäljningen i centrala Göteborg är omfattande och det är framförallt den öppna narkotikahandeln som har ökat, säger Teodor Smedius.

–  Många av de som säljer bryr sig inte om ifall de åker fast och därför är det många invånare som ser hanteringen. Ett av våra prioriterade mål är att försöka öka tryggheten genom att tränga bort den öppna narkotikahandeln från de centrala delarna av staden.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Halland. Alla olyckor och brott.