Hoppa till innehåll
Hem » Satsningen på Araby fortsätter

Satsningen på Araby fortsätter

Samarbeten, täta dialoger och andra insatser har gett goda resultat i området kring Araby. Men vi nöjer oss inte med det. Vår plan för Araby bygger på ett långsiktigt arbete. Därför kvarstår Araby som ett så kallat särskilt utsatt område.

I juni blir polisens tredje lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället klar: lägesbilden över utsatta områden. För Växjö kommuns del står Araby kvar som ett sådant område.

Satsningen på Araby har de senaste åren gett stora och mycket positiva resultat. Fler poliser rör sig i området, möjligheten till bevakning med kameror används, nära och täta samarbeten med Växjö kommun och andra organisationer och föreningar i området gör att vi kan förstärka varandras insatser.

Polisens senaste trygghetsundersökning visar att boende i Växjö kommunen känner sig tryggare än tidigare år, och invånare i Araby uppger att polisen bryr sig mer om de lokala problemen. Trots detta tycker något fler, jämfört med 2017, att de känner sig otrygga. Polisen har ett tydligt uppdrag – att förebygga och bekämpa brott. Finns det kriminell påverkan i ett lokalsamhälle och invånarna känner sig otrygga (trots liten risk att utsättas för brott) kan polisen inte blunda för det. För att lyckas med vårt uppdrag behövs en långsiktig satsning. Vi tycker därför att det är positivt att Araby särskilt uppmärksammas, trots en positiv utveckling, och att vi fortsätter det goda samarbetet med organisationer, fastighetsägare och Växjö kommun. Kommunernas närvaro och förebyggande åtgärder är ofta avgörande för hur ett område utvecklas.

Det är inte den lokala polisen som bestämmer att Araby ska vara ett särskilt utsatt område. Det är den nationella operativa avdelningen som gör en bedömning (baserat på flera olika modeller) av hela landet. Sammantaget kan man se att de flesta av landets utsatta, och särskilt utsatta, områden har en positiv utveckling.

– Jag är glad över att den långsiktiga och strategiska plan vi gjorde för Araby för något år sedan ger effekt och att vi tillsammans inom polisen och med våra samverkansparter fortsätter med det arbetet. Vi har tre huvudinriktningar för arbetet framöver: att polisen ska synas ofta i området, att vi fokuserar på utredningar och i samverkan med andra myndigheter och aktörer kraftsamlar mot organiserad brottslighet, säger Jonas Eek, chef för lokalpolisområde Växjö.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Senaste blåljusen i Kronoberg.