Hoppa till innehåll
Hem » Mer synlig polis i Partille

Mer synlig polis i Partille

Kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M) och kommunpolis Robert Björklund skakar hand om det förnyade medborgarlöftet.

Kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M) och kommunpolis Robert Björklund skakar hand om det förnyade medborgarlöftet. I bakgrunden: Representanter från Partille kommuns säkerhetsgrupp med säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson i spetsen. Bild: Petra Kanvall

Polisen och kommunen har förnyat sitt gemensamma medborgarlöfte för minskad brottslighet i Partille och ökad trygghet för invånarna. I särskilt fokus 2019 är den upplevda tryggheten i offentliga miljöer bland annat genom ökad polisnärvaro.

Överlag är Partille en kommun där invånarna känner sig trygga. Men i trygghetsmätningar och i medborgarsamtal har det framkommit att offentliga miljöer upplevs som mindre trygga. Nedskräpning, skadegörelse, klotter, personer som stör ordningen och trafikproblem påverkar upplevelsen av en plats som otrygg.

Offentliga miljöer i fokus

Därför riktar polisen och kommunen särskilt fokus på ökad trygghet i offentliga miljöer i det förnyade medborgarlöftet och samverkansavtalet som undertecknats av Marith Hesse, (M), kommunstyrelsens ordförande och Ulf Merlander, polisområdeschef i Storgöteborg Nordost, och som gäller från 2019 fram till 2022.

– De centrala delarna av Partille är en viktig knutpunkt i kommunen där många människor rör sig varje dag. Här satsar vi på ökad polisnärvaro och utvidgat samarbete med fastighetsägarna för att öka tryggheten, säger kommunpolis Robert Björklund. Riktade insatser för att förhindra och utreda narkotikabrott finns också på agendan.

Överenskommelsen mellan polisen och kommunen grundar sig på en gemensamt framtagen problembild som baserats på medborgarundersökningar, erfarenhet av brott, ordningsstörningar och otrygghet i kommunen. Utifrån denna problembild har vissa områden prioriterats:

  • Minska ungas användande av alkohol och droger
  • Öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna
  • Öka invånarnas förtroende för polisen och kommunen

Fotpatrullerande poliser i centrum

– Kommunen och polisen jobbar i samma verklighet med olika ansvarsområden som krokar i varandra. Med en gemensam lägesbild, där stor hänsyn tas till invånarnas åsikter, kan vi samordna våra insatser och jobba effektivare mot uppsatta mål, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse.

I syfte att öka tryggheten i offentliga miljöer och minska problemen med skadegörelse klotter och personer som stör ordningen lovar polisen och Partille kommun under 2019 att:

  • Öka polisnärvaron i Partille centrum genom fotpatrullering på platser och tider som upplevs otrygga och är brottsutsatta vid minst 300 tillfällen.
  • Genomföra riktade insatser i Partilles centrala delar för att förebygga, förhindra och utreda narkotikabrott.
  • Förstärka hanteringen av klotter och skadegörelse i samverkan mellan alla inblandade aktörer.
  • Göra det enkelt för våra invånare att lämna synpunkter om trygghetsfrågor.

Ny trygghetsundersökning 2020

2020 planeras en ny trygghetsundersökning att genomföras bland invånarna i Partille kommun. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för en uppdatering av medborgarlöftets brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder under 2021. Under 2022 kommer resultatet av genomförda åtgärder att utvärderas varefter beslut om fortsatt samverkan mellan polisen och kommunen tas.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Västra Götaland - alla blåljus - Polisen.