Hoppa till innehåll
Hem » Antalet telefonbedrägerier minskar i region Mitt

Antalet telefonbedrägerier minskar i region Mitt

I september 2018 startades den särskilda händelsen Dimma. I region Mitt har man de senaste månaderna satsat på det brottsförebyggande arbetet och antalet telefonbedrägerier har minskat kraftigt. Samtidigt måste utredarna ta itu med bedragarnas nya knep.

Den särkskilda händelsen Dimma pågår fortfarande i två spår: Å ena sidan ska personer som genomför telefonbedrägerier lagföras, å andra sidan ligger fokus på det brottsförebyggande arbetet. Genom olika aktiviteter ska allmänheten – och speciellt äldre personer – informeras om hur de kan skydda sig mot telefonbedrägerier, så kallad vishing. Mycket fokus läggs även på att upplysa ungdomar om penningtvätt.

Under de senaste månaderna har antalet telefonbedrägerier minskat kraftigt, både nationellt och regionalt, vilket bland annat beror på de brottsförebyggande aktiviteterna. Antalet fullbordade vishingbedrägerier har halverats och brottsvinsterna har minskat med nästan 70%.

– Vi ser att antalet ärenden har halverats även i region Mitt, berättar Agneta Massaro, chef på Bedrägerisektionen i polisområde Västmanland. Vi har ett mycket lägre inflöde nu än för några månader sedan.

Men trots att just vishing minskar just nu, ökar bedrägerier stort. Jämfört med året innan ökade antalet bedrägerier med 25% under 2018.

– Bedrägerier utgör ungefär en femtedel av alla brottsärenden och jag tycker att polisen måste börja resurssätta bedrägerigrupperna efter antalet bedrägeriärenden, menar Agneta Massaro.

Nya modus

Samtidigt som antalet telefonbedrägerier har minskat har bedragarna bytt modus.

– Vi ser en utveckling där bedragarna hela tiden hittar nya tillvägagångssätt, berättar Agneta Massaro. Istället för att ringa, använder de sig till exempel av kapade Facebookkonton.

I ett fall blev en kvinna kontaktad av en vän via Messenger (Facebooks tjänst för att skicka meddelanden). I tron om att hjälpa sin vän loggade kvinnan in på sin bank och blev då av med en stor summa pengar.

I ett annat fall säljer en ung man en klocka via nätet. Han blir då kontaktad av bedragare som köper klockan för närmare 60 000 kronor. Banken hade då redan fryst pengarna som kom från ett annat vishingärende.

– Det här är ju ett nytt sätt att tvätta pengar, säger Agneta Massaro. Just i det här fallet hade vi stor nytta av det utökade samarbetet vi har nu inom ramen för Dimma. Nätverket underlättar att binda ihop ärenden. Det här ärendet var redan nedlagt men nu har vi identifierat en misstänkt.

I ett tredje fall, återigen penningtvätt, får en ung kille 150 000 kronor insatt på sitt konto som han ska ta ut och köpa en dyr klocka för och överlämna till bedragarna.

– Allt han får är en tusenlapp, berättar Agneta Massaro. Pengarna kommer även i det här fallet från ett annat vishingärende och han är nu misstänkt för penningtvätt.

Brottsförebyggande arbete

Sedan den särskilda händelsen Dimma startade har det gjorts gedigna insatser för att motverka vishing. I det brottsförebyggande arbetet har polisen samarbetat med kommuner och andra aktörer, till exempel har bankerna infört fördröjningar i sina system för att försvåra för bedragare.

– Vi ser att bankerna är med på ett helt annat sätt. I ett flertal ärenden i regionen har bankerna hunnit frysa pengarna. Det känns positivt för oss att kunna ge tillbaka lite pengar till de oftast äldre som luras, avslutar Agneta Massaro.

Här följer exempel på brottsförebyggande åtgärder som genomförts i region Mitt:

  • Spridning av broschyrer om telefonbedrägerier via polisens volontärer
  • Spridning av broschyrer vid olika evenemang
  • Spridning av broschyrer via Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten
  • Kontakt med kommuner, skolor, elever och skolpersonal
  • Utskick av broschyrer via Hemtjänsten
  • Spridning av broschyrer via apotek och bibliotek
  • Spridning av broschyrer via polishusens receptioner och passexpeditioner
  • Mångtal inlägg på regionens Facebooksidor
  • Inslag i media
Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Uppsala län.