Hoppa till innehåll
Hem » Fjällräddningar under 2018 – polisen sammanfattar året

Fjällräddningar under 2018 – polisen sammanfattar året

Fjäll

Fjällräddningen ute på uppdrag.

Polisens fjällräddning har under 2018 genomfört 439 insatser som berört 522 personer. Av dessa insatser utfördes 334 i fjällområde och i annan terräng än fjällområde utfördes 105 insatser, gällande efterforskning av försvunnen person (EFP).

Anledning till insatserna varierar kraftigt. Det handlar om allt från frakturer till utmattning och olika sjukdomstillstånd. Merparten av fjällräddningsinsatserna, över 90 %, hanterar skadade och sjuka, där frakturer av olika slag är i majoritet.

– Skadorna kan vara komplexa och omhändertagandet av en skadad person i fjällen i dåligt väder, mörker och svårtillgänglig miljö ställer stora krav på räddningspersonalen, säger Stephen Jerand, polisens nationella samordnare för fjällräddningen.

Under året inträffade ett antal skoterrelaterade insatser. Vad gäller snöskoterolyckor finns ett mörkertal av olyckor med koppling till körning i förbudsområden samt olyckor där de inblandade varit påverkade av alkohol. Av de 16 laviner som inträffade under 2018 skedde de flesta under mars och april. Laviner utgör bara 4,7 % av årets fjällräddningsinsatser.

– Det är en fantastisk natur vi har möjlighet att kunna vistas i, men vi vill samtidigt öka medvetenheten hos dem som planerar att ge sig ut på fjället eller i terrängen.

– Om du ska ut i fjällen, sök information vid närmaste anläggning för att få aktuell prognos. Märker du att det blir ett väderomslag är det bättre att du vänder tillbaka. Prata med lokalbefolkningen om vilka områden du ska undvika och använd de loggböcker som finns i de olika stugorna. Tänk på att ha rätt utrustning, vädret kan slå om fort och det är viktigt att du respekterar naturens krafter, säger Stephen Jerand.

Sommarens bränder

I juli månad 2018 var det flera större skogsbränder i bl. a Jämtland och Härjedalens län. Polisens fjällräddning bidrog med sammanlagt 80 fjällräddare från de fyra fjällänen som bistod den kommunala räddningstjänsten, bland annat i släckningsarbetet.

Samverkan skedde även med Försvarsmakten som ställde upp med transporthjälp och fjällräddare från Norrbottens län flögs ned till Jämtland med försvarets Herkulesplan.

Samarbete med Mittuniversitetet

Polisens fjällräddning samarbetar med Mittuniversitetet (MIUN) gällande ett forskningsprojekt om klimatförändringar i fjällnära miljö. De klimatförändringar som sker, påverkar även fjällräddningen. För att vara rätt förberedd med rätt utbildning, utrustning mm måste en ständig omvärldsanalys ske.

Fjällräddningen i siffror

  Dalarna Jämtland Norrbotten Västerbotten
Antal
insatser
(totalt)
54 (37) – som hanterade 62 (42 personer 126 (165) som hanterade 153 (205) personer 177 (153) som  hanterade 238 (204) personer 56 (93) som hanterade 69 (116) personer
-varav
helikopter
biträtt
10 (6) 70 (98) 123 (121) 39 (55)
Efterforskning av försvunnen person (EFP) har det totalt varit 105 insatser

(siffror inom ( ) är från 2017)

På polisens webbplats kan du läsa mer om polisens fjällräddare

Här finns även information om hur du blir fjällräddare. 

Fakta om Polisens fjällräddning

Från 1 januari 2018 är Polisens Fjällräddning en nationell resurs och ianspråktas efter begäran till polisregion Nords regionledningscentral.

Polisens Fjällräddning omfattar 400 uppdragsanställda fjällräddare placerade på ett 30-tal orter i fjällänen. Fjällräddningen har särskilt utbildade insatsledare.

Fjällräddarna utbildas och övas med certifieringskrav under hela året och har kompetens och förmåga att verka i alla årstider, alla vädertyper och har lång uthållighet under svåra förhållanden.

I Polisens fjällräddning finns även specialräddningsgrupper med kompetens för höghöjdsräddningar i samverkan med helikopter samt grott räddningsgrupper.

Statistiken är baserad på Polisens räddningstjänstrapporter, som upprättas då beslut om räddningstjänst beslutas enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Dalarna.