Hoppa till innehåll
Hem » Polisens ansvar vid fjällräddning

Polisens ansvar vid fjällräddning

Polisen ansvarar för fjällräddningen. Samverkan med andra aktörer är en viktig faktor i arbetet, med gemensamma resurser genomförs ett stort antal fjällräddningsinsatser varje år.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvarar polisen för två områden när det gäller räddningstjänst: efterforskning av försvunna personer samt fjällräddning.

Till sin hjälp har Polismyndigheten fjällräddarna, som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av polisen. Fjällräddarna hjälper människor som behöver akut assistans i fjällen. Det finns ungefär 400 fjällräddare, fördelade över ett 30-tal enheter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna.

När fjällräddarna skickas ut på uppdrag arbetar de under ledning av en räddningsledare från polisen samt en insatsledare från fjällräddningen. Fjällräddare kan även hjälpa till vid till exempel efterforskning av försvunnen person i andra delar av landet.

Polisens fjällräddning genomförde 439 insatser under 2018. Av dessa insatser utfördes 334 i fjällområde och 105 i annan terräng än fjällområde (gällande efterforskning av försvunnen person).

Samverkan för samhällets bästa

Polismyndigheten leder och samverkar med flera aktörer när det gäller fjällräddningen, exempelvis Sjöfartsverket, Försvarsmakten och de kommunala räddningstjänsterna.

– Att utveckla samarbetet och genomföra gemensamma övningar är en viktig del i att vi gemensamt ökar vår förmåga. Till exempel är Försvarsmakten och Sjöfartsverket viktiga samverkansparter för oss när det gäller arbetet i fjällmiljö. Sjöfartsverket kan exempelvis stötta med helikoptrar och Försvarsmakten med personal med bergsvana och på så vis bidra till räddningsinsatserna. Våra gemensamma resurser ska användas för samhällets bästa, säger Stefan Källström, samordnare för polisens fjällräddning i Norrbotten.

Faktaruta – ansvarsfördelning vid räddning i fjällen

  • Polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden och utser räddningsledare vid fjällräddningsuppdrag.
  • Sjöfartsverket ansvarar för insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen
  • Försvarsmakten, Sjöfartsverket och andra aktörer kan vid behov bidra med resurser vid räddningsinsatser som omfattas av Lagen om skydd mot olyckor.
  • De statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.
Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Dalarna.