Hoppa till innehåll
Hem » Allt om Koranbrännaren Salwan Momika

Allt om Koranbrännaren Salwan Momika

Migrationsdomstolen slår fast att koranbrännaren Salwan Momika ska utvisas. Men samtidigt noteras att utvisningen i nuläget inte går att verkställa.

Det var i oktober 2023 som Migrationsverket valde att inte förlänga Momikas uppehållstillstånd med hänvisning till att han lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan.

Samtidigt konstaterades att det fanns så kallat verkställighetshinder mot att genomföra en utvisning och han fick ändå stanna i Sverige med hänsyn till tortyrkonventionen.

Salwan Momika överklagade därefter Migrationsverkets beslut om utvisning och det är denna överklagan som nu avslås. Domstolen menar också att uppehållstillståndet beviljats på oriktiga grunder och slår fast att han ska utvisas.

Utvisas, men får vara kvar
Samtidigt drar även domstolen slutsatsen att Momikas utvisning inte kan verkställas då han riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland.

– Utvisningsbeslutet kan inte verkställas till Irak så länge han där riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling, skriver chefsrådman Karin Dahlin i ett pressmeddelande.

Salwan Momika får därmed ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, men undantas från internationellt skydd då det anses visat att han medverkat till allvarlig brottslighet.

Kommer överklaga domen
Det nuvarande uppehållstillståndet gäller fram till den 16 april 2024, säger Migrationsverkets presschef Jesper Tengroth till SVT.

– Sedan måste man ompröva och titta på om det då finns möjlighet att verkställa. Det går inte att säga någonting om det nu.

Enligt Salwan Momikas advokat Alice Cullberg, som precis har läst domen, kommer de att överklaga.

– Vi kommer absolut att överklaga då vi anser att domen är felaktig.

Koranbrännaren Salwan Momika lämnar Sverige

Koranbrännaren Salwan Momika säger sig vara på väg från Sverige, rapporterar Expressen.

– Jag är på väg till Norge. Sverige tar bara emot terrorister som beviljas asyl och ges skydd medan filosofer och tänkare blir utvisade, säger han.

I oktober kom beskedet att hans tillfälliga uppehållstillstånd skulle återkallas av Migrationsverket, då han bedömdes ha lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan. I samband med utvisningsbeslutet beviljades Momika ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd som sträcker sig till den 16 april, eftersom han inte kan utvisas till hemlandet på grund av hotbilden där.

Migrationsöverdomstolen tar inte upp ärendet

Migrationsverket återkallelse överklagades av Momika till Migrationsdomstolen, som gav Migrationsverket rätt.

Under onsdagen meddelade Migrationsöverdomstolen att man inte tar upp ärendet.

”Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att Migrationsverkets beslut att utvisa Salwan Momika får laga kraft”, säger Peder Liljeqvist, kammarrättslagman, i ett pressmeddelande.

Drog uppmärksamhet med flera koranbränningar

Den 37-årige irakiern har under de senaste åren stått bakom en stor mängd koranbränningar runtom i Sverige. Flera av dem har lett till upplopp och oroligheter. Filmer från aktionerna har också spritts över världen och väckt ilska och kritik i flera muslimska länder.

Koranbränningar, som utförts av flera olika personer, har också bidragit till ett ökat terrorhot i Sverige.

Salwan Momika utreds fortsatt för hets mot folkgrupp i Sverige efter flera av koranbränningarna. Även koranbrännaren Salwan Najem misstänks i samma utredning.

Dela gärna detta inlägg: