Hoppa till innehåll
Hem » Normer påverkar bisexuellas psykiska hälsa

Normer påverkar bisexuellas psykiska hälsa

Bisexuella har sämre livsvillkor, livskvalitet och hälsa än homosexuella och heterosexuella. Det visar en ny rapport som bygger på forskning i de nordiska länderna.

Rapporten visar att bisexuella har sämre förutsättningar för att leva öppet med sin sexualitet än homosexuella och heterosexuella. Bisexuella möter ofta fördomar och misstro. De upplever även utanförskap i såväl hbtqi-sammanhang som bland heterosexuella.

Bisexuella osynliggörs på många håll

Bisexuella osynliggörs på många håll i samhället, vilket får olika typer av konsekvenser.

– Bisexuella blir marginaliserade och osynliggjorda i såväl hbtqi- sammanhang som i samhället generellt vilket påverkar deras hälsa. Många upplever att de måste presentera sig som antingen homosexuella eller heterosexuella, beroende på könet på en kärlekspartner. För att passa in i de normer om sexualitet som finns döljer många att de har haft partners av olika kön, säger Renita Sörensdotter, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Gruppernas specifika livsvillkor behöver uppmärksammas

Bisexuella, och framför allt bisexuella kvinnor, har högre risk för psykisk ohälsa såsom depression, ångest, låg självkänsla, suicidrisk och självskadebeteende, jämfört med homosexuella och heterosexuella. De studier som ligger till grund för rapporten visar att bisexuella kommer i skymundan i forskningen.

– Bisexuella har delvis andra livsvillkor än homosexuella och heterosexuella. Därför är det viktigt att specifikt uppmärksamma deras möjligheter till jämlik hälsa. Vi behöver särskilt mer kunskap om hälsofrämjande faktorer för att stärka bisexuellas hälsa och mer kunskap om vilka skyddsfaktorer som motverkar diskriminering och osynliggörande, säger Renita Sörensdotter.

Om rapporten

Rapporten bygger på en kartläggande litteraturöversikt om den forskning som gjorts om bisexuellas, och i viss mån pansexuellas, livsvillkor, livskvalitet och hälsa i de nordiska länderna under åren 2020-2023. Målgrupp är i första hand myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle med verksamheter som är inriktade på SRHR, hbtqi och hiv/sti.

Läs mer

Hur mår bisexuella? – En kartläggande litteraturöversikt av forskning om livsvillkor, livskvalitet och hälsa bland bisexuella i Norden 2000–2023

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sverige kris och beredskap