Hoppa till innehåll
Hem » Ny kartläggning av preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet

Ny kartläggning av preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har forskare vid Karolinska institutet gått igenom befintlig forskning om preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet. Kartläggningen lyfter bland annat fram de faktorer som kan skapa hinder eller möjligheter för användning av preventivmedel.

Kvinnor med migrationserfarenhet har sämre förutsättningar att uppnå en god hälsa och är en särskilt prioriterad grupp i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kartläggningen syftar till att öka kunskapen om vad som påverkar preventivmedelsanvändningen bland kvinnor med erfarenhet av migration.

– Målet är att alla kvinnor ska känna till sina reproduktiva rättigheter och möjligheter samt att främja förutsättningarna för en jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen, säger Matilda Bredell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kvinnors användning av preventivmedel påverkas av faktorer som kunskap, språk, kulturell och social bakgrund. Kartläggningen visar bland annat att det är viktigt med tillgänglig information om preventivmedel samt hög kvalitet i rådgivning och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Likt tidigare forskning visar kartläggningen också att kvinnor med migrationserfarenhet undviker att söka vård på grund av oro för eller erfarenheter av rasism och diskriminering från hälso- och sjukvårdpersonal.

Exempel på insatser som kan påverka tillgänglighet är insatser som ökar kunskapen om preventivmedel och säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om vårdbehoven hos kvinnor med migrationserfarenhet.

Kartläggningen finns tillgänglig som ett webbseminarium.

Relaterad läsning

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sverige kris och beredskap