Hem » Trygghetsmätning 2021: Resultatet för lokalpolisområde Trelleborg

Trygghetsmätning 2021: Resultatet för lokalpolisområde Trelleborg

Ökad trygghet och färre som utsatts för brott. Det visar resultatet för lokalpolisområdets tre kommuner i årets trygghetsmätning.

Nu har resultatet för 2021 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Trelleborg (kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge) kom 1 843 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 61,8 procent.

Lokalpolisområde Trelleborg minskar i år sitt index från 1,69 till 1,53, vilket är det bästa resultatet sedan 2015.

Svedala är tillbaka på tidigare lägre nivå, efter fjolårets ökning. De norra delarna är de som minskat mest, framför allt när det gäller oro för olika typer av brott.  Buskörning och störande ungdomsgäng ses fortfarande som de största problemen i kommunen.

Trelleborg förbättrar också sitt index. Bland annat har andelen som uppger sig inte ha utsatts för något som helst brott under det senaste året ökat från 73 till 79 procent. Många upplever dock fortfarande problem i trafiken, framför allt med buskörning med moped/MC. 

Årets index för Vellinge hamnar ungefär på samma nivå som i fjol. Positivt är att utvecklingen kring bostadsinbrott fortsätter att gå åt rätt håll, sett över de 5-6 senaste åren. Buskörning med moped/mc har dessvärre gått i motsatt riktning.

– Det är glädjande att resultatet går åt rätt håll. Trygghetsmätningen är en form av medborgardialog som utgör en viktig del i vårt arbete. Medborgarna visar oss vad vi behöver satsa särskilt mycket på för att de ska känna sig trygga och säkra. På det stora hela visar trygghetsmätningen att vi arbetar i rätt riktning tillsammans med våra kommuner, vilket känns väldigt bra, säger biträdande lokalpolisområdeschef Snezana Ermin.

– Det är glädjande att våra invånares känsla av trygghet är så god. Känslan av trygghet ska vara en självklarhet i vår kommun. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med att förstärka den känslan. Trygghetsfrågorna kommer alltid att vara i fokus, säger Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

– Detta är ett väldigt bra kvitto på att kommunens och polisens samlade insatser ger resultat. När det gäller problemen med buskörning efterfrågar jag dock också ett föräldraansvar. I samhället behövs samverkande krafter, polisen kan inte stå för allt. Trelleborgs kommun kommer givetvis fortsätta att jobba med området trygghet och säkerhet – det är viktigt att fortsätta att bli bättre, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

– Glädjande att vi fortsatt ligger mycket bra till i de allra flesta områden, men vi får aldrig slå oss till ro. Vi måste arbeta kontinuerligt för att Vellinge ska vara en fortsatt trygg kommun att bo och leva i. Inte minst måste det vidtas åtgärder för att problemen med buskörning i Vellinge och Höllviken försvinner. Här måste kommun, polis och vårdnadshavare göra gemensam sak, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Mer detaljerad information

Resultatbilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2020 – Lokalpolisområde Trelleborg.

Frågor från media

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av respektive kommunpolis. 

Dela gärna detta inlägg:
Blåljus skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *