Hoppa till innehåll
Hem » Pressmeddelande

Pressmeddelande

Med anledning av den senaste tidens brott och ordningsstörningar.

Vi har en lägesbild just nu i Kumla där vi har haft ett antal våldsbrott i offentlig miljö i form av rån och misshandel. Näringslivsföreträdare och andra upplever olika former av ordningsstörningar och andra brott och det finns också anledning att tro att allmänheten i viss mån har en ökad otrygghetskänsla kring detta.

Med anledning av detta har jag fattat ett beslut om en särskild polisinsats i syfte att dels öka möjligheterna att kunna lagföra de personer som begår aktuella brott men också för att öka tryggheten för de boende i Kumla.

Vi har sedan tidigare redan intensifierat arbetet i Kumla men nu har vi analyserat, planerat och startat en särskild insats där vi alltså ytterligare förstärker resurserna till Kumla. Vi hoppas givetvis att vi genom detta tillsammans med våra samverkansparter ska kunna göra ett effektivt och bra arbete för Kumlaborna.

Mats Scherp, lokalpolisområdeschef

Samverkan med Kumla kommun sker nu på ett mer strukturerat sätt där vi gemensamt sammanställer information som sedan analyseras och där de samverkande aktörerna kan styra sina insatser och resurser för att optimera det arbete som sker. Målet är att den gemensamma lägesbild som vi får fram ska minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att ske.

Julia Höglund, kommunpolis

Vi har sedan en tid ökat vår polisiära närvaro centralt i Kumla främst under eftermiddags- och kvällstid. Genom bl.a. fotpatruller arbetar vi kontaktskapande med invånare och näringsidkare för att öka tryggheten och förebygga brott. Vår uppfattning är att det ger resultat och är mycket uppskattat varför vi nu intensifierar vårt arbete för att lagföra de personer som ändå väljer att begå brott.

Per Wickberg, gruppchef områdespolisverksamheten

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Örebro län.