Hoppa till innehåll
Hem » Tillstånden för 1 maj i Fagersta beslutade

Tillstånden för 1 maj i Fagersta beslutade

Polismyndigheten har fattat beslut med anledning av de ansökningar som inkommit avseende allmänna sammankomster i Fagersta den 1 maj 2019.

Marschväg

Marschväg och talplats för NMR.

Polismyndigheten ger Nordiska motståndsrörelsen, Socialdemokraterna och Liberalerna tillstånd att anordna allmäna sammankomster i Fagersta 1 maj. 2019. Tillståndet för NMR gäller:

  • 12.00 Förberedelse
  • 12.30 Avmarsch
  • 13.00–14.30 Taltid
  • 14.30–15.00 Avslutning
  • Talplats: Järntorget (se kartbild för marschväg och talplats)
  • När demonstrationståget passerar vissa bilvägar kan de komma att stängas av under några minuter, detta kan innebära en mindre påverkan hos tredje part.
  • Avspärrningar kring talplatsen på Järntorget kan göra att närliggande fastigheter påverkas i mindre utsträckning under aktuell dag.

Det är i nuläget svårt att ge en exakt information om när och hur avspärrningarna kommer att ske, men den som påverkas kan ta kontakt med polis på plats för att få information och hjälp.

Kommenderingschef för polisens insats vid sammankomsten i Fagersta är Robert Wallén, polisområdeschef i Västmanland.

– Nordiska motståndsrörelsen har beviljats tillstånd men det går i dagsläget inte att säga om demonstrationen faktiskt kommer att genomföras, om så blir fallet är polisens uppdrag att se till att sammankomsten kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utan ordningsstörningar, säger Robert Wallén. 

Varför kommunicerar polisen i större utsträckning om NMR:s tillstånd?
– Det har sedan en tid tillbaka inkommit flera frågor från media om just det här tillståndet och därför har vi tagit beslutet om att publicera en text med svar på de vanligaste frågorna.

Varför har NMR beviljats tillstånd?
– Polismyndigheten har handlagt Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att anordna en allmän sammankomst i Fagersta den 1 maj. I sitt beslut konstaterar polisen att mötes- och demonstrationsfriheterna är grundlagsskyddade rättigheter där möjligheten för tillståndsmyndigheten att avslå tillstånd är starkt begränsad.

– Demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad liksom yttrandefriheten vilket innebär att alla ska få uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar. Opinionsyttringarna får däremot inte vara brottsliga.

Ser polisen några risker?
– Det har gjorts en hot- och riskbedömning och polisen har en framtagen resurs för att kunna hantera de eventuella ordningsstörningar eller brott som begås. Det har tidigare förekommit ordningsstörningar vid den här typen av demonstrationer vilket gör att vi förbereder en polisinsats. Polisen kommer rapportera de som bryter mot lagen och vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla ordningen.   

Hur många förväntas medverka i sammankomsten?
– I ansökan har NMR uppgett att det kan komma att delta mellan 30-2000 personer, men det är svårt att göra en bedömning exakt hur många som kommer att finnas på plats.

Hur stor kommer polisinsatsen bli om demonstrationen blir av?
– Av taktiska skäl kommenterar vi inte polisens numerär men som jag var inne på tidigare så har vi en framtagen resurs för att kunna hantera de eventuella ordningsstörningar eller brott som begås.

Övriga beviljade tillstånd (allmän sammankomst) 1 maj i Fagersta.

Socialdemokraterna
Plats: Brinelltorget
Taltid: 10-12

Liberalerna
Plats Vilhelminaparken, sydvästra delen.
Taltid: 13-15

Kommenderingschef Robert Wallén finns tillgänglig för media under dagen.

Dela gärna detta inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Blåljus Västmanlands län.