Hem » 04 januari 17:26, Övrigt, Värmlands län

04 januari 17:26, Övrigt, Värmlands län

Över 1000 ärenden har polisen i Värmland utrett genom snabbare lagföring under det senaste året.

Det innebär en enorm avlastning för utredningsavdelningarna säger Fredrik Olausson som tjänstgör som jourhavande förundersökningsledare.
Ett brott som tidigare kan ha legat och väntat på utredning i många månader, kanske år, kan nu klaras av på några timmar fortsätter han.
I Värmland utgörs de flesta snabbutredda fallen av narkotikabrott och olovliga körningar, tätt följt av rattfylleribrott.

Det här är ju brott som i många fall begås av livsstilskriminella säger Olausson. De individerna begår ofta samma typ av brott gång på gång vilket tidigare har inneburit att de i praktiken inte straffats för alla brott på grund av den så straffrabatten.
Så blir inte fallet med snabbare lagföring! Varje nytt brott betraktas som ett nytt ärende vilket innebär att varje förseelse genererar ett nytt straff.
Straffen adderas på varandra och kan därmed komma att bli mycket kännbara.

Snabbare lagföring innebär att en person som begått ett brott oftast redan på plats kan delges dom i ärendet. Exempelvis kan ett narkotikabrott utredas på plats, gärningsmannen förhöras, delges misstanke och meddelas den påföljd som brottet medför. Därefter är ärendet avslutat och innebär att åklagarmyndighet och domstolar inte behöver lägga tid på ärendet.

Syftet med snabbare lagföring är att tiden mellan brott till straff ska kortas, från i snitt 22 veckor till två-tre veckor. Snabbare lagföring, eller SLF som det kallas omfattar vanliga brott som ger högst tre års fängelse, till exempel rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott och stöld.

Direkt vid gripandet delges gärningsmannen misstanke om brott och får då en preliminär tid för rättegång. Därefter sker inga fler kontakter mellan myndigheter och misstänkt och ärendet hamnar därmed inte i en kö hos lokalpolisområdet. Om den misstänkte begår nya brott bedöms dessa som återfall och det utfaller därför ingen så kallad straffrabatt vilket tidigare varit vanligt vid upprepad brottslighet.

Som tidigare nämnts kan vissa ärenden klaras av direkt vid ”vägkanten”, utan inställelse till rättegång, om den misstänkte erkänner och skriver på en fullmakt till polisen med ett bötesbelopp som sedan fastställs av en åklagare. Åklagaren kan sedan besluta om ett strafföreläggande istället för rättegång. Men redan vid ”vägkanten” får alltså gärningsmannen veta vad påföljden eller böterna blir.

Under 2021 har polisen i Värmland redovisat 1010 brott till åklagare genom snabbare lagföring vilket alltså placerar Värmland i topp i landet.

Dela gärna detta inlägg:
Blåljus Värmland. Polis och SOS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *