Hem » Skydda dig själv och andra – uppdaterade rekommendationer om covid-19

Skydda dig själv och andra – uppdaterade rekommendationer om covid-19

Både vaccinerade och ovaccinerade rekommenderas fortfarande att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Det betyder att det fortfarande är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som exempelvis hosta, snuva, halsont, feber och sjukdomskänsla.

Ovaccinerade ska som tidigare testa sig för covid-19 när de får symtom men nytt är att vaccinerade nu behöver ta reda på om de ingår i någon de grupper som ska testas. Även om generell testning av vaccinerade vid symtom inte längre är aktuell så gäller fortsatt omfattande testning inom gruppen. Med de nya rekommendationerna från 1 november koncentreras testningen till miljöer, grupper och situationer där det är sannolikt att smittan sprids eller får allvarliga konsekvenser. Läs mer i listan på de grupper som fortfarande omfattas.

Lista på de grupper som omfattas

Nytt om återgång

Rekommendationerna för när den som varit sjuk kan gå tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter är också uppdaterade och förtydligade. Förutom att de som testat sig ska ha fått ett negativt svar gäller att man ska ha varit feberfri ett dygn och känna sig frisk även om vissa luftvägssymtom kan finnas kvar. Det tar oftast ett par dagar upp till en vecka. För de som har konstaterad covid-19 gäller samma rekommendationer som tidigare.

Vaccinerad med minst två doser

Folkhälsomyndigheten förtydligar också begreppen för vaccinstatus. Med vaccinerad menas en person som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte vaccinerat sig eller endast tagit en dos räknas som ovaccinerade.

De som är vaccinerade och nu rekommenderas en påfyllnadsdos för ett stärkt skydd räknas som vaccinerade även innan de fått dosen och detsamma gäller för de med sänkt immunförsvar som rekommenderats en påfyllnadsdos.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 

Symtom på covid-19

Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Hur länge ska jag stanna hemma

Provtagningsindikationen

Smittspårningsvägledningen

Kategori: Nyhet

Dela gärna detta inlägg:
Sverige kris och beredskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *