Hem » Klockaretorpet vände utvecklingen med samverkansmetod utvecklad av Brå

Klockaretorpet vände utvecklingen med samverkansmetod utvecklad av Brå

I Klockaretorpet i Norrköping vändes den negativa utvecklingen genom en samverkansmetod utvecklad av Brå, metoden heter effektiv samordning för trygghet, EST. ”Vi tror verkligen på det här arbetssättet”, säger Benjamin Prom.

När den nationella lägesbilden över utsatta områden uppdateras under hösten 2021 försvinner Klockaretorpet i Norrköping från listan. Området har utvecklats positivt under en längre tid och den utvecklingen bedöms vara stabil. Klockaretorpet ingick som ett av sju pilotområden när Brottsförebyggande rådet, Brå, prövade en ny brottsförebyggande metod för fem år sedan. Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt samordna det brottsförebyggande arbetet mellan olika parter. Målet med arbetssättet är att minska och förebygga brott samt att öka tryggheten.

Träffas i chefssamråd

– Tillsammans med Norrköpings kommun lade vi redan 2016 grunden för en strukturerad kontinuerlig samverkansmodell som vi fortfarande utvecklar. Den innebär att tjänstemännen i kommunens högsta ledning träffar lokalpolisområdets ledning kontinuerligt i ett ”chefssamråd”. Där delar vi lägesbild samt beslutar om gemensam handlingsplan innehållande operativa metoder för att angripa den lokala problembilden. EST är en sådan metod, säger Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef i Norrköping.

Polisen i Klockaretorpet tror på metoden och har fortsatt arbetet även efter att pilotprojektet har avslutats. Det är tre huvudaktörer som samverkar inom EST, kommunen, polisen och fastighetsbolagen.

– Samverkansmodellen ger en gemensam lägesbild och förståelse för den lokala problembilden och hur vi gemensamt angriper den. Den ger också möjligheten för oss att ställa krav på varandra och prioritera enligt överenskommelserna i den gemensamma handlingsplanen.  Just nu är vi i stadiet att utveckla vår samverkan så att vi fullt ut utövar gemensam ledning och styrning på strategisk, operativ och taktisk nivå, säger Peter Wahlberg.

Hög lokal närvaro

Benjamin Prom är gruppchef för områdespolisen i Norrköping och han har varit delaktig i arbetet sedan starten 2016.
– Från polisens sida började vi arbeta med mycket personal på plats. Hyresbostäder blev drivande i arbetet då de äger mycket fastigheter i området. Vi utgick från vad varje samarbetspart kunde bidra med, vi har träffats och tittat på insatser både kortsiktigt och långsiktigt, säger Benjamin Prom.

Genom EST kunde man identifiera att det var en liten del av centrum som var problematiskt och otryggt.
– Vi satte därför upp bommar och började rasta polishundarna i området och började med väktarrondering.  Polisen gör regelbundet insatser i området och då söker vi med hund i trapphus, cykelrum och liknande och söker förutsättningslöst. Dessa insatser har gett resultat. Vi har tagit narkotika, kontanter, vapen och ammunition. Vi arbetar kontaktskapande och gör mycket fordonskontroller. Vi har hög lokal polisiär närvaro helt enkelt, säger Benjamin Prom.

Omfattande insatser i miljön

Hyresbostäder har gjort stora insatser i området, bland annat genom att riva baracker och ersätta dessa med en lekplats samt köpa en pizzeria i centrum som har byggts om till en mötesplats för medborgarna – Kunskapens hus. De har även byggt om en lagerlokal till Föreningarnas hus och skapat en rastgård för hundar. Byggnader som dragit till sig kriminella har ersatts av byggnader som är mötesplatser för medborgare.
– Samarbete gör det lättare att få saker att hända. Det personella är viktigt, genom EST har vi lärt känna varandra. Samverkan är svårare än man kan tro, men EST underlättar det, säger Wilhelm Hardt, säkerhetschef för Hyresbostäder.

Invånarna har fått tillbaka sitt område

Arbetet har gett resultat och idag är Klockaretorpet tryggare.
– Tidigare vistades inte människor i centrummiljön ens på dagtid, på grund av rädslan för de gäng som dominerade området. Idag har kommuninvånarna fått tillbaka sitt område, gängkriminaliteten och den öppna droghandeln är borta från Klockaretorpets centrum, säger Wilhelm Hardt.

Även kommunen har en positiv bild av utvecklingen.
– Klockaretorpet var vårt första EST-område och att vi kunde relativt tidigt se effekterna av vårt samarbete där. Alla parter hade mycket resurser på plats och min bedömning är att det blev en tryggare vardag i Klockaretorpet, säger Richard Tjernström, säkerhetschef på Norrköpings kommun.

Kräver arbete

EST har fungerat bra som samverkansmodell i Klockaretorpet, men samtidigt kräver det arbetsinsatser, engagemang och motivation. Lägesbilder ska rapporteras in, analyser genomföras, åtgärder bedömas och sedan genomföras.
– Utmaningen med att arbeta enligt EST-modellen är att alla aktörer orkar hålla ut och fortsätter sätta tryck systemet som är kommunikationen mellan olika verksamheter i området. Det spelar inte någon roll hur bra en samverkansmodell är om man över tid inte kan förvalta samarbetet på ett bra sätt. Vad gäller just Klockaretorpet anser jag att vi sammantaget har lyckats bra, säger Richard Tjernström.

Mediekontakt

För intervjuförfrågningar, kontakta Dennis Johansson Strömberg [email protected].
Telefon: 010-56 658 39 

Dela gärna detta inlägg:
Blåljus Östergötland. Polis och SOS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *