Hem » Besvara frågor om tryggheten i Halmstad

Besvara frågor om tryggheten i Halmstad

Nu har du som bor i Halmstads kommun återigen chans att tala om hur du upplever tryggheten i din närmiljö. Enkäten görs varje år och du kan fram till den 7 april bidra genom fylla i dina svar.

Svaren som kommer in i enkäten kommer att ligga till grund för ett nytt medborgarlöfte i Halmstads kommun. 

Syftet med kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Halmstads kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen. Med mindre brottslighet minskar också det mänskliga lidande som brott medför för såväl de utsatta som kriminella och anhöriga. Brottslighet kostar dessutom samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar.

Dialog först – löfte sedan

Medborgarlöftet grundas på dialog. Dialogen förs i år endast genom den årliga enkäten på kommunens webbplats, halmstad.se och genom polisens samtal med invånare på olika orter och i olika stadsdelar. 

Svaren ger en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Medborgardialog med tillhörande löfte är ett led i polisens strävan att komma närmare invånarna och att anpassa arbetet efter lokala behov.

– För att få en överblick hur pandemin påverkat vår upplevda trygghet har vi lagt till en fråga om detta i årets medborgarenkät. Enkäten tar endast fem minuter att fylla i och jag hoppas verkligen att medborgarna tar chansen att påverka och bidra till ett tryggare samhälle, säger Kenneth Mattsson som är kommunpolis i Halmstad.

Förra årets medborgarlöfte

Medborgarlöftet för 2020 var inriktat på Halmstads stadskärna efter att enkätsvaren tydligt visat att området upplevdes som det minst trygga i kommunen.

Fyll i enkäten på Halmstads kommuns hemsida senast den 7 april.

Dela gärna detta inlägg:
Blåljus Halland. Alla olyckor och brott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *