Hem » Polisens kraftsamling pågår inför rättegångar i Väst

Polisens kraftsamling pågår inför rättegångar i Väst

Sedan årsskiftet pågår en särskild händelse vid polisen i region Väst. Orsaken är flera planerade rättegångar och häktningsförhandlingar mot personer med koppling till kriminella nätverk.

Hittills har ett tiotal domstolsförhandlingar hanterats utan störningar.

Bakgrunden är att cirka 250–300 misstänkta är häktade för brott i Västsverige. Ett 80-tal av dem har koppling till kriminella nätverksmiljöer. Parallellt med planeringen av rättegångar mot grov organiserad brottslighet har polisen i region Väst gjort nya tillslag, vilka resulterat i nya häktningsförhandlingar.

– Sammantaget innebär de pågående utredningarna och de som tillkommer att vi nu gör en kraftsamling. Anledningen är att säkerställa rättsprocessen med ordning och säkerhet i samband med domstolsförhandlingar på olika platser i Västsverige, säger kommenderingschefen Anders Börjesson.

I polisens ordinarie arbete ingår att rutinmässigt hantera säkerhetsfrågor i samband med domstolsförhandlingar och det arbetet pågår precis som vanligt med ordinarie resurser. Men genom en så kallad särskild händelse stärker polisen sin ledningsförmåga ytterligare med en avdelad stab för uppdraget. Det medför också en beredskap att hantera eventuella följdverkningar i lokalsamhället.

– Vi tar höjd för olika slags brott och ordningsstörningar som kan inträffa till följd av att vi arbetar offensivt mot grov organiserad brottslighet, säger Anders Börjesson.

Den särskilda händelsen inleddes vid årsskiftet och väntas pågå åtminstone fram till sommaren. Arbetet berör hela polisregionen, det vill säga Västra Götaland och Halland. Polisen har en nära samverkan med tingsrätterna och hovrätten, men också med åklagare och kriminalvård.

Senast 2019 genomförde polisen en liknande särskild händelse, även den gången på grund av ett flertal domstolsförhandlingar om grov organiserad brottslighet I Göteborgsområdet.

– Skillnaden nu är att vi har ett regionalt perspektiv. Det är ärenden som rör skjutningar och mord, stora narkotikaärenden och andra kopplingar till kriminella nätverk. Av säkerhetsskäl går vi inte närmare in på vilka ärenden som ingår i den särskilda händelsen. Även det förebyggande arbetet är en central del, säger Anders Börjesson.

Dela gärna detta inlägg:
Blåljus Halland. Alla olyckor och brott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *